אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
חייב שחובותיו היו גבוהים מ-17,514 ₪ היה רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל
הליך פשיטת הרגל נועד לגבש תוכנית לפירעון חלקי של חובות החייב בהתאם ליכולתו בתקופת ההליך, וקבלת הפטר ופתיחת דף חדש בסיום ההליך
חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל שעמד בתנאים מסויימים היה יכול להגיש בקשה למתן צו הפטר בהוצאה לפועל, לצורך מחיקת חובותיו
אם החייב יוצג, היתה חובה להגיש את הבקשה באופן מקוון (באינטרנט) (החל מה-08.02.2019)

הליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לאדם שמצוי בחובות ואינו מסוגל לשלם את כלל חובותיו, לפרוע את חובותיו באופן חלקי ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים עם סיום ההליך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שחובותיו היו גבוהים מ-17,514 ₪ (נכון לשנת 2019).

למי ואיך פונים

 • בשלב הראשון, החייב הגיש "בקשת חייב למתן צו כינוס ופשיטת רגל" לכונס רשמי.
 • לאחר קבלת התייחסות הכונס הרשמי, החייב הגיש את בקשתו לבית המשפט המחוזי.

שלבי ההליך

עמדת הכונס הרשמי

 • לרוב, אם הבקשה הוגשה על פי הכללים, ניתן לחייב אישור מהכונס הרשמי על קבלת העתק הבקשה והמסמכים שצורפו לה וכן אישור על הפקדת הפיקדון. את האישורים צריך להגיש לבית המשפט יחד עם הבקשה (ראו פירוט בסעיף הבא).
 • במקרים חריגים, הכונס הרשמי יודיע לחייב שהוא לא מאשר את הבקשה. במקרה כזה, החייב נדרש לצרף את הודעת הכונס לבקשה שיגיש לבית המשפט.

הגשת הבקשה לבית המשפט

 • לאחר קבלת אישור הכונס הרשמי (או הודעה על סירוב הכונס הרשמי לאשר את הבקשה), יש להגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי במחוז מגורי החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו.

חזרה מבקשה

 • החייב רשאי לחזור בו מהבקשה רק באישור בית המשפט.
 • אם בית המשפט אישר לחייב לחזור בו מבקשת פשיטת הרגל שהגיש לפני שניתן צו כינוס נכסים, החייב יכול לפנות לכונס הרשמי בתוך 6 חודשים מיום האישור ולקבל החזר חלקי של הפיקדון שהפקיד.

החלטת בית המשפט

 • במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל, ברובם המכריע של המקרים ניתנים צווי כינוס לבקשת החייבים, והליך פשיטת הרגל מתקדם לשלב הבא. למידע נוסף ראו מתן צו כינוס נכסים.

חשוב לדעת

 • ישנם מספר מקצועות שאסור לעסוק בהם במהלך ולאחר פשיטת רגל. למידע נוסף ראו הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל.
 • בספטמבר 2013 נכנסה לתוקפה רפורמה בהליך פשיטת הרגל שהוביל הכונס הרשמי. בקשות פשיטת רגל שהוגשו על ידי חייבים לפני ספטמבר 2013 מתנהלות בדומה לבקשות פשיטת רגל המוגשות על ידי נושים. למידע נוסף על הליך זה ראו הליך פשיטת רגל ביוזמת נושה.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
 • חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, העומד בתנאים מסויימים, יכול להגיש בקשה למתן צו הפטר בהוצאה לפועל, אשר מביא למחיקת חובותיו בהליך מהיר ופשוט יותר מהליך פשיטת רגל מלא. למידע נוסף ראו מדריך לחייב השוקל להגיש בקשה למחיקת חובות (הפטר) בהוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים