הקדמה:

חייל מילואים זכאי למרווח זמן מינימלי בין שירות מילואים אחד למשנהו
קריאה למטרת תרגיל גיוס לא תיכלל בחישוב מרווח הזמן


חייל מילואים זכאי למרווח זמן בין שירות המילואים האחרון שיצא אליו, לשירות המילואים הבא אחריו, בהתאם לימי המילואים.
בתקופת המרווח, קריאה לשירות מילואים אסורה, גם אם השירות הסתיים בשנת העבודה הקודמת.

חישוב המרווח

  • חישוב המרווח ייעשה ממחרת המועד שבו שוחרר החייל משירות המילואים האחרון ולא יכלול את יום ההתייצבות לשירות הבא.
משך השירות הקודם מרווח עד לשירות הבא המתוזמן לעד 3 ימים (כולל) מרווח עד לשירות הבא המתוזמן ל-4 ימים ומעלה
עד 3 ימים (כולל) 10 ימים (אם שירות המילואים חל מהחודש הבא ואילך) 30 ימים
4 ימים ומעלה 30 ימים 60 ימים

מי זכאי?

  • כלל חיילי המילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים