הקדמה:

מרכז תעסוקה שיקומי (שנקרא גם מע"ש) הוא מסגרת תעסוקה יומית הכוללת הכשרה ושיקום לבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה בינונית


מרכז תעסוקה שיקומי (שנקרא גם מע"ש - מפעל עבודה שיקומי) הוא מסגרת המשלבת מרכז הכשרה ושיקום עם מקום עבודה.

 • המסגרת מיועדת להכשיר את הבוגרים לחיי עבודה, לאחריות ולעצמאות מרבית וכן להכינם, במידת האפשר, לעבודה בשוק החופשי.
 • עם זאת, עבור רוב המועסקים מרכז התעסוקה משמש מקום עבודה קבוע בחייהם הבוגרים.
 • יום העבודה מתחיל ב- 8:00 בבוקר ומסתיים בשעות אחר הצהריים, לרוב ב- 15:00 או 16:00 - שעת הסיום משתנה בהתאם לאופי העבודה וליכולותיו של כל חניך.
 • הפעילות במסגרת נעשית בהשגחה מלאה של מדריכים.

סוגי העבודות

עבודה במרכז תעסוקה כללי

 • במרכזי תעסוקה כלליים, ספקים ומפעלים שונים שולחים למרכז התעסוקה עבודות פשוטות, כגון מיון, הרכבה ואריזה, כאשר לכל חניך מותאמת עבודה על פי יכולתו.
 • במרכזים מסוימים ישנה הפעלה מלאה של קווי ייצור והתוצרת נמכרת בשוק החופשי.
 • למידע נוסף ראו מרכזי תעסוקה כלליים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

עבודה במפעלי תעשייה

עבודה במרכז תעסוקה חקלאי

 • במרכז תעסוקתי שיקומי חקלאי עובדים במשתלות או בחווה השייכת למסגרת שמתגוררים בה (העבודה במרכז החקלאי מיועדת למי שמתגוררים בצמוד לחווה החקלאית).
 • העבודה כוללת עבודות חקלאיות (עבודת אדמה, עבודה במשק ועוד).
 • למידע נוסף ראו מרכזי תעסוקה חקלאיים באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

השירותים הניתנים לחניכים

 • השירותים הבאים ניתנים לחניכים במרכז:
  • תכנית קידום טיפולית אישית, המגובשת על ידי נציגי הצוותים המטפלים בחניך.
  • ארוחת צהריים.
 • השירותים הבאים מותנים בקיום תקציב מתאים ובקביעת סדר עדיפויות:
  • פעולות תרבות, חברה וספורט הכוללות הקרנת סרטים, ציוד ספורט וחומרי מלאכה.
  • טיול שנתי - בהשתתפות חלקית של ההורים.

תשלומים

מי זכאי?

 • בוגרים מגיל 21 ומעלה, ברמת מוגבלות שכלית בינונית, שסיימו את לימודיהם במסגרת החינוך המיוחד ונמצאו מתאימים לקבלת הכשרה לעבודה יצרנית או לעבודה מוגנת.
 • בחלק ממרכזי התעסוקה ישנן כיתות ("קבוצות טיפוליות") לאוכלוסייה ברמה תפקודית נמוכה יותר מזו של שאר החניכים, הזקוקה להשגחה רבה יותר ולסל שירותים בתחום הטיפולים הפרה-רפואיים.

תהליך מימוש הזכות

 • חצי שנה לפני סיום הלימודים בבית הספר, על ההורים לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית ולבקש השמה במסגרת תעסוקתית.
 • ההורים יקבלו הסבר מהעובד הסוציאלי, בנוגע לאפשרויות התעסוקה השונות הקיימות בקירבת מגוריהם ועל המסגרת המתאימה ליכולותיו של ילדם.
 • ההורים רשאים לבקר במסגרת היומית לפני שילדם ייקלט בה.
 • עם קבלת ההחלטה על השמת החניך במסגרת היומית, המחלקה לשירותים חברתיים מדווחת על כך לכל הגורמים. הטופס מאושר על ידי מנהל המחלקה, מנהל מסגרת היום והמפקח במשרד הרווחה.
 • החניך יעבור תהליך קליטה הדרגתי, החל מהגעתו למסגרת היומית פעם בשבוע, עד לקליטתו המוחלטת עם סיום הלימודים.

חשוב לדעת

 • המדינה מחוייבת לסידור התעסוקתי על פי החלטת ועדת האבחון - ללא התניות. לא ניתן, לדוגמה, להשעות מועסק מהמסגרת היומית, רק משום שהוריו לא שילמו את דמי ההשתתפות במסגרת.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים