כל אדם רשאי להקפיא את זרעו בבנק הזרע לצורך שימור פוריות, כאשר יש חשש כי איכות הזרע עשויה להיפגע מסיבה כלשהי
המפקיד רשאי להורות מה ייעשה בזרעו במקרה של מוות
חולי סרטן זכאים להשתתפות של קופות החולים בעלויות הפקדת הזרע ושמירתו

אדם רשאי להפקיד את זרעו בבנק הזרע לצורך שמירה, כאשר קיים חשש כי הזרע נפגע או עלול להיפגע במערכות ייצור הזרע, וזאת כתוצאה ממחלה ממארת, מקרינה, ממחלות ארוכות, מטיפולים רפואיים או בשל כל סיבה אחרת.

 • הפקדת הזרע מיועדת לשימוש עצמי ע"י המפקיד, בעתיד, להבדיל מתרומת זרע הניתנת באופן אנונימי ושהתורם אינו יכול להחליט מה ייעשה בזרעו.

מי זכאי?

 • כל מי שמעוניין שזרעו יישמר בבנק הזרע, לשם שמירה על איכותו.

תהליך מימוש הזכות

 • במעמד השמירה, יפרט מפקיד הזרע את התנאים לשימוש בזרע, ומה ייעשה בזרע במקרה של פטירה.
 • המפקיד ימלא את הפרטים ואת הוראותיו על גבי כרטיס שומר זרע.
  • המפקיד מצהיר בטופס זה, בין היתר, כי ידוע לו שהזרע יישמר בהתאם למידע הטכנולוגי הקיים בבית החולים, וכי אין מידע לגבי עמידות הזרע לתקופה ארוכה ותיתכן פגיעה בטיבו ופעילותו של הזרע במהלך השנים.
  • כמו כן מתחייב המפקיד לשלם את כל הסכומים הנגבים בבנק הזרע. במקרה שלא יישלם את הסכומים הדרושים, בנק הזרע יהיה פטור מלאכסן את מנות הזרע שהוקפאו.
 • הזרע יישמר בבנק הזרע לתקופה שתתחשב בגילו של המפקיד, בנתונים הרפואיים שלו ובמצבו המשפחתי.
 • לאחר 10 שנים ממועד הפקדת הזרע, בהיעדר כל קשר עם מפקיד הזרע, ובהתחשב בגילו, מותר להפשיר את הזרע לאחר שמנהל בנק הזרע יפנה לוועדה (הממונה על-ידי מנהל בית החולים ומורכבת ממנהל בנק הזרע, משפטן ואיש ניהול סיכונים) לקבלת אישור להשמדת זרע.

פטירת מפקיד הזרע

 • במקרה של פטירה של המפקיד יש לפעול על פי הוראותיו, כפי שחתם עליהן על גבי הכרטיס.
  • אם הורה המפקיד להשמיד את זרעו במקרה של פטירה, יש לעשות כן.
  • אם הורה או התיר המפקיד על גבי כרטיס תורם זרע לאפשר שימוש בזרעו לצורך הפרית בת זוגו, אזי יש לכבד את רצונו ולהשתמש בזרע לצורך טיפולים בבת זוגו בתנאי שיתמלאו שתי הדרישות הבאות:
   1. עברו 6 חודשים ממועד הפטירה.
   2. התקבלה חוות דעת מעו"ס, שמבהירה שהטיפול נעשה מבחירה מוחלטת ורצון חופשי של בת הזוג, ולא מתוך לחץ נפשי, כספי או אחר.
  • אם בת הזוג ביקשה להמשיך ולשמור את הזרע, יש לעשות זאת (ובתנאי שכך הורה המפקיד בעת חתימתו על כרטיס שומר זרע).
  • אם חלפה שנה ממות המפקיד, ובת זוגו של הנפטר לא ביקשה להשתמש בזרע וגם לא ביקשה להמשיך ולשמור אותו, מותר לבנק הזרע להפשיר ולהשמיד את הזרע. הפשרת הזרע והשלכתו ייעשו בתום שנה ממועד הפטירה, לאחר קבלת אישור ועדה (הממונה על-ידי מנהל בית החולים ומורכבת ממנהל בנק הזרע, משפטן ואיש ניהול סיכונים).

חשוב לדעת

 • הפקדת הזרע בבנק הזרע ושמירתו כרוכים בתשלום.
 • חולים אונקולוגים זכאים להשתתפות כספית של קופת החולים בעלות שמירת זרע בבנק זרע. ההשתתפות מוגבלת ל-5 שנים.
  • לפרטים נוספים ראו באתר של האגודה למלחמה בסרטן.
  • חולים אונקולוגים המבוטחים במכבי שירותי בריאות ועומדים לפני טיפול אונקולוגי, כימותרפי או קרינתי, זכאים להקפאת 5 מנות זרע בשנה ולשימור 5 מנות זרע בהקפאה בבנק זרע למשך 5 שנים ללא השתתפות עצמית. זכאות זו היא לילד ראשון ושני בלבד מזוגיות נוכחית. לקיחת דגימת הזרע והקפאתה יתבצעו בבנקי זרע בבתי חולים ציבוריים. להרחבה ראו באתר מכבי שירותי בריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.