שירותי בריאות צריכים להינתן לאדם עם מוגבלות באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי וכחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים ומיועדים לכלל הציבור
חובת ההנגשה חלה הן בבתי חולים והן במרפאות קופות החולים
אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו


שירותי בריאות צריכים להיות נגישים, כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירותים השונים, באותו אופן שבו עושה זאת כלל הציבור, ללא הפרדה ובאופן מכובד, עצמאי ובטיחותי.

דרכי הגישה אל המוסד הרפואי ובתוכו

 • דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות לבית חולים או למרפאה, בתוך שטחיהם ובמקומות שבהם ניתן שירות לכלל הציבור, צריכה להיות אותה הדרך שבה משתמש כלל הציבור.
 • הנגשת דרכי הגישה תהיה, בין היתר, באמצעים הבאים:
  • הדרך אל שטח בית החולים או המרפאה, וכן הדרכים בתוכם, צריכות לאפשר נגישות רציפה לאדם עם מוגבלות. בין היתר, צריכה להתאפשר נגישות רציפה ממקום חניה, מדרכה ותחנת הסעה אל הכניסה לבניין שניתנים בו שירותי בריאות, וכן מהכניסה לבניין למקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, למשל - חדרי אשפוז, חדרי בדיקה ושירותים נלווים כגון עמדות שירות ומודיעין.
  • מקומות חניה נגישים - בתוך המוסד, אם קיימים בו מקומות חניה, ואם אין מקומות חניה - יש לדאוג שיהיו מקומות חניה נגישים בסמוך לו.
  • מערך התמצאות והכוונה, שמאפשר לאדם עם מוגבלות להגיע אל המקומות שבהם ניתנים שירותי בריאות, ומאפשר התמצאות רציפה באמצעות מידע פשוט וברור.

אופן הנגשת השירותים בתוך המוסד הרפואי

 • שירותי הבריאות בתוך המוסד הרפואי צריכים להיות מונגשים כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל את השירותים הרפואיים כחלק בלתי נפרד מהשירותים הניתנים לכלל הציבור.
 • הנגשת השירותים בתוך המוסד הרפואי צריכה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעים הבאים:
  • בתי שימוש נגישים, ובמקום שיש בו מקלחות ומלתחות לשימוש הציבור, גם מקלחות ומלתחות נגישות.
  • חדרי אשפוז מיוחדים בבתי החולים, המתאימים גם לאשפוז אנשים עם מוגבלות.
  • חדרים לבדיקה וטיפול עם נגישות מיוחדת, באופן שיבטיח שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל את כל אחד מסוגי שירותי הבריאות, לעבור את כל סוגי הבדיקות ולקבל את כל סוגי הטיפולים שניתנים במקום.

מי זכאי?

 • כל אדם עם מוגבלות.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה הצורך, ניתן לפנות לממונה על שוויון ונגישות לאנשים עם מוגבלות במשרד הבריאות, בכל אחד מהנושאים הבאים:
  • שוויון ונגישות לשירותי הבריאות.
  • שאלות הקשורות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  • מידע בנוגע לממונים על השוויון ורכזי הנגישות בשירותי הבריאות.
  • זכויות של עובדים עם מוגבלות בשירותי הבריאות.

חשוב לדעת

 • אין לגבות תשלום מאדם עם מוגבלות עבור ביצוע של התאמות הנגישות הנדרשות לצורך הנגשת השירות עבורו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים