אוטובוסים עירוניים (בקווי שירות עירוניים) חייבים להיות מונגשים לאנשים עיוורים
לנותן שירות תחבורה ציבורית אסור לסרב לתת לאדם עיוור להשתמש בשירותי התחבורה, לגבות ממנו תשלום עבור כלב נחייה, או לאסור על כניסתו של הכלב

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי זכותו של אדם עיוור להשתמש בתחבורה הציבורית ככל אדם.

 • לנותן שירות תחבורה ציבורית (חברות "אגד" ו"דן" כמו גם חברות פרטיות, "רכבת ישראל", מוניות, חברות להשכרת רכב וכדומה) אסור להפלות אדם בשל עיוורון. כך למשל, אסור לסרב לתת לאדם עיוור להשתמש בשירותי התחבורה, לגבות ממנו תשלום נוסף עבור כלב נחייה, או לאסור על כניסתו של הכלב.

מי זכאי?

הנגשה כללית

 • על הרשויות המקומיות לדאוג לכך שתחנות האוטובוס יהיו פנויות ממכשולים בצד הפונה לכיוון הגעת האוטובוס.
 • על מפעיל קו השירות להתקין בתחנות שני שלטי מידע אודות פרטי הקו ויעד הנסיעה: האחד, בכתב גדול - עבור לקויי ראייה. האחר, בכתב ברייל - עבור עיוורים.
 • אוטובוסים עירוניים (אוטובוסים ציבוריים המיועדים להסיע נוסעים בקו שירות עירוני) חייבים לכלול במחצית הקדמית של האוטובוס מקום ישיבה לאדם עיוור המלווה בכלב נחייה. המקום המיועד לכלב יהיה לפחות ברוחב של 60 ס"מ ואורך של 110 ס"מ.

הנגשת אוטובוסים עירוניים שנרשמו לפני שנת 2004

 • באוטובוסים עירוניים ישנים (שנרשמו לפני סוף 2003) יהיו אמצעי ההנגשה הבאים:
  • שלט המורה על מספר הקו בחזית האוטובוס
  • מערכת כריזה פנימית
  • לחצני עצירה
  • מאחזי יד ובליטות בצבע צהוב
  • פסי אזהרה לכל רוחבם של פתחי הכניסה והיציאה כמו גם המדרגות

הנגשת אוטובוסים עירוניים שנרשמו אחרי שנת 2003

 • אוטובוסים עירוניים חדשים (שנוספו לאחר סוף שנת 2003) חייבים לכלול, בנוסף, גם את אמצעי ההנגשה הבאים:
  • שלטים המורים על מספר הקו בגב האוטובוס ובצדו הפונה למדרכה
  • שלט המורה על יעד הנסיעה בחזית האוטובוס
  • מערכת כריזה חיצונית (לשימוש הממתינים בתחנה)
  • דלת כניסה רחבה (יותר מ-100 ס"מ)
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים