הקדמה:

כאשר קטין מתחת לגיל 14 נעצר, חובה להביאו לדיון בהארכת מעצרו בפני שופט בתוך 12 שעות מתחילת המעצר, מלבד במקרים חריגים שיפורטו להלן
קטין מעל גיל 14 שנעצר יובא לדיון בהארכת מעצרו בפני שופט בתוך 24 שעות מתחילת המעצר
לקטין יש זכות שהוריו או קרוב משפחה אחר יהיו נוכחים בדיון בבית המשפט בעניין הארכת מעצרו


חקירה במשטרה
ומעצר
העברת תיק החקירה
לתביעה
סגירת תיק או
הגשת כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים
ניהול המשפט
בבית המשפט לנוער
ערעור


כאשר קטין נעצר שלא בצו שופט, יש חובה להביאו לדיון בהארכת מעצרו בפני שופט בהקדם האפשרי.

 • אם גילו של הקטין העצור מעל 14 שנים, יש להביאו בפני שופט לכל המאוחר תוך 24 שעות מתחילת המעצר.
 • אם גילו של הקטין העצור מתחת ל-14 שנים, יש להביאו בפני שופט לכל המאוחר תוך 12 שעות מתחילת המעצר.
 • בכל אחד מהמקרים הבאים ניתן להביא קטין עצור שטרם מלאו לו 14 שנים, לדיון בהארכת המעצר בפני שופט תוך 24 שעות מתחילת המעצר (במקום 12 שעות):
  • במקרה שיש צורך לבצע פעולת חקירה דחופה, שלא ניתן לבצעה אלא תוך כדי מעצרו של הקטין, ולא ניתן לדחותה עד לאחר הבאת העצור בפני שופט.
  • במקרה שיש צורך בפעולה דחופה הנדרשת בקשר לחקירה בעבירה ביטחונית.
  • המועד שבו היה הקטין אמור להיות מובא לפני שופט, חל בשעות שאין בהן פעילות בבית המשפט.

הבאת קטין עצור לדיון בפני שופט כאשר מועד ההבאה חל בשבת או בחג

 • אם מועד הבאת עצור בפני שופט חל בשבת או בחג, יובא העצור בפני שופט לפני כניסת השבת או החג, אלא אם כן אישר קצין נוער מרחבי או מחוזי כי לא ניתן להביא את העצור בפני שופט לפני כניסת השבת או החג, בשל צורכי חקירה מיוחדים. במקרה זה יובא העצור בפני שופט בתוך 4 שעות מצאת השבת או החג.
 • אם המעצר בוצע פחות מארבע שעות לפני כניסת שבת או חג או במהלך השבת או החג, יש להביא את הקטין העצור בפני שופט בתוך 4 שעות מצאת השבת או החג, או בתום 12 שעות מעת מעצרו - המאוחר מבין שניהם. החזקת הקטין במהלך השבת או החג טעונה אישור מקצין נוער מרחבי או מחוזי.
 • אם משך החג או צירוף החג והשבת עולה על 48 שעות, ולא ניתן להביא את העצור בפני שופט עד סמוך לפני כניסת השבת או החג, יובא העצור בפני שופט בהקדם האפשרי לאחר צאת השבת או החג, או בתום 12 שעות מעת המעצר, לפי המאוחר מבין שניהם.
 • אם צירוף השבת והחג עולה על 72 שעות, יובא העצור בפני שופט לא יאוחר מתום 32 שעות מעת מעצרו.
 • אם ביקש עצור שלא להביאו בפני שופט לפני צאת השבת או החג, יובא בפני שופט בהקדם האפשרי לאחר צאת השבת או החג.

מי זכאי?

 • קטין בגיל 12 - 18 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • באחריות המשטרה להביא את הקטין בפני שופט לדיון בהארכת מעצרו.
 • בית המשפט רשאי להורות על הארכת מעצרו של הקטין או על שחרורו בערובה או ללא ערובה, או בתנאים שימצא לנכון.
 • משך הארכת מעצרו של הקטין מוגבל וכפוף לעילות מעצר הקבועות בחוק. לפרטים נוספים ראו מעצר קטין לפני הגשת כתב אישום.
 • בדיון בהארכת מעצרו של הקטין, רשאי בית המשפט להורות על תסקיר מעצר, שבמסגרתו נערכת לקטין בדיקה כוללת אודות מצבו, אופיו, נסיבותיו האישיות, תנאי מעצרו ומשמעות המעצר לגביו. תוצאות תסקיר המעצר מהוות כלי בידי השופט במתן ההחלטה על המשך מעצרו של הקטין או שחרורו, ואינן מחייבות את בית המשפט.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים