נופשון הוא מסגרת המספקת טיפול והשגחה לאזרחים ותיקים למשך תקופה קצרה
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


נופשון הוא מסגרת מוסדית לאזרחים ותיקים הזקוקים לטיפול והשגחה לאחר שחרור מבית חולים ולמי שאינם יכולים לגור בביתם מסיבות משפחתיות או אחרות.

 • השהות בנופשון היא לתקופה קצרה וכוללת לינה, ארוחות, טיפול אישי, שירותי בריאות, שירות סוציאלי ופעילות חברתית.
 • קיימים נופשונים ייעודיים לאזרחים ותיקים סיעודיים ולאזרחים ותיקים חרדים.

מי זכאי?

 • מי שהגיע לגיל פרישה, עצמאי, מוגדר כתשוש ועונה על אחד מאלה:
  • הוא לאחר אשפוז בבית חולים וזקוק לעזרה בפעולות היום יום במסגרת מוגנת.
  • הוא, משפחתו, או האדם המטפל בו זקוקים לפסק זמן.
  • הוא נותר זמנית ללא בית בשל מקרה חירום (כגון שריפה או שיטפון) או שביתו זקוק לשיפוץ והתאמות.
  • הוא סובל מהתעללות וזקוק להגנה קצרת מועד, עד שתיבנה עבורו תוכנית טיפול.

תהליך מימוש הזכות

 • האזרח הוותיק או בני משפחתו יפנו בבקשה להוציאו לנופשון אל המחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה לאזור מגוריהם - לאיתור המחלקה הקרובה.
 • העו"ס המטפל יקבע את הזכאות, ימלא טופס "החלטה על השמה" ויחתים את הפונים על התחייבות כי הסידור הוא זמני ובסיומו האזרח הוותיק יחזור למגורים בקהילה.
  • הנופשון, עד לתקופה של 15 ימים, יאושר על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים.
  • במקרים מיוחדים, יאושר נופשון בין 16 ל-60 ימים על-ידי המפקח המחוזי של השירות לאזרח הוותיק.
  • במקרים שבהם לא ניתן להחזיר את האזרח הוותיק לביתו, ועד שתימצא עבורו מסגרת חלופית, תיתכן אפשרות לנופשון בין 31 ל-36 ימים בכפוף לאישור של מנהל השירות לאזרח הוותיק או סגנו.
 • האזרח הוותיק יופנה לנופשון במסגרת המתאימה לתפקודו ובהתאם לבחירתו.

תשלום עבור הנופשון

 • השתתפות האזרח הוותיק בתשלום תחושב בהתאם להכנסתו החודשית הממוצעת (והכנסות בן/בת הזוג, אם יש) ועל-פי מספר ימי שהייתו בנופשון.
 • שיעורי ההכנסה הממוצעת נקבעים ככפולות של נקודת זיכוי חודשית המתעדכנת כל שנה (נכון לשנת 2024, ערכה של נקודת זיכוי חודשית הוא 242 ₪).
הכנסה חודשית ממוצעת לנפש ליחיד (ללא בן זוג) - נכון ל-2024 הכנסה חודשית ממוצעת לנפש לבני זוג - נכון ל-2024 ההשתתפות העצמית של האזרח הוותיק לכל יום נופשון (תעריף ספטמבר 2023)
עד 3,630 ₪ עד 2,904 ₪ 43 ₪
עד 4,114 ₪ עד 3,388 ₪ 53 ₪
עד 5,324 ₪ עד 4,598 ₪ 68 ₪
עד 7,502 ₪ עד 5,566 ₪ 98 ₪
עד 9,922 ₪ עד 6,534 ₪ 131 ₪
9,922 ₪ ומעלה 6,534 ₪ ומעלה 299 ₪
 • אם ישנם בני משפחה התלויים באזרח הוותיק (מלבד בן/בת זוג), יופחתו לצורך החישוב מהכנסתו החודשית 1,694 ₪ לכל בן משפחה תלוי.
דוגמה
 • גבר נשוי בן 68 שעבר ניתוח, זקוק לטיפול והשגחה לאחר השחרור מבית החולים למשך כשבועיים.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש של שני בני הזוג היא 4,840 ₪.
  • בהתאם לטבלה, ההשתתפות העצמית שהיה עליו לשלם היא בסך 98 ₪ לכל יום נופשון.
  • מסתבר שיש לו אם קשישה שתלויה בו, ולכן יופחתו מסכום ההכנסה הממוצעת לנפש 1,694 ₪ - ההכנסה הממוצעת לנפש תהיה כעת 3,146 ₪ לחודש.
  • בהתאם לטבלה, ההשתתפות העצמית שעליו לשלם אחרי העדכון היא בסך 53 ₪ לכל יום נופשון.
 • מי שיפנה לנופשון באופן פרטי, ישלם את התעריף היומי המלא (התעריפים המלאים לנופשונים מפורטים בבתע״ס).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים