נושה הינו מי שחייבים לו כסף או רכוש
נושה בהליך הפטר בהוצאה לפועל, הוא מי שחייבים לו כסף או רכוש וגם מי שהחוב שלו הוא עתידי או מותנה
למידע נוסף ראו איגרת מידע לנושים על מסלול הפטר בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה
דוגמה
  • שוכר דירה התחיל בהליך הפטר בהוצאה לפועל. בעל הדירה הוא נושה לגבי חוב השכירות העתידי, אפילו שמועד הפירעון טרם הגיע.
  • ספק העביר סחורה לבעל עסק ונקבע כי מועד התשלום על הסחורה יהיה 3 חודשים לאחר מכן. לאחר חודש בעל העסק מתחיל הליך הפטר בהוצאה לפועל. הספק הינו נושה לגבי החוב העתידי.
  • מי שהחוב אליו הוא חוב שאינו נמחק בהפטר (חובות בגין קנסות, חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה ודמי נזק שטרם נקצבו) לא נחשב לנושה לצורך הליך ההפטר.
  • ראו גם

    מקורות משפטיים ורשמיים

    חקיקה ונהלים