ברוכים הבאים לאתר "כל זכות", מאגר המידע המקיף ביותר על זכויות תושבי ישראל והדרך למימושן. ריכזנו עבורכם זכויות חשובות לעובדים בצהרוני ניצנים בירושלים. בהצלחה.

שימו לב
קיים הסכם קיבוצי ייחודי לצהרוני ניצנים בירושלים. ניתן לקבלו באמצעות הועד בכח לעובדים.
כמו כן מופעל קו פניות פרט בימי חמישי בין 10:00-12:00 בטלפון 053-9743456.

עיריית ירושלים מפעילה 14 מרכזי זכויות ברחבי העיר בהם ניתן לקבל סיוע במימוש הזכויות, ללא תשלום.