הקדמה:

עובדים שהעסקתם מופסקת על-ידי המעסיק בחודשים של חופשת הקיץ וצפויים להיות מועסקים שוב בתום החופשה, עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, בהתאם לתנאי הזכאות
לאחר שיירשמו רישום ראשוני ללשכת התעסוקה, "מפוטרי הקיץ" אינם נדרשים להתייצב בלשכה עד סוף אוגוסט, אך עליהם להיות זמינים לכל עבודה מתאימה בתקופה זו
ראו שאלות נפוצות על פיטורי קיץ באתר שירות התעסוקה
למידע נוסף ראו מידע למפוטרי קיץ באתר שירות התעסוקה

עובדים שהעסקתם מופסקת על-ידי המעסיק בחודשי הקיץ וצפויים להיות מועסקים שוב בספטמבר, יכולים להירשם רישום ראשוני ללשכת התעסוקה, לתבוע דמי אבטלה ולאחר מכן להיות פטורים מהתייצבות בלשכה בתקופת הקיץ.

מי זכאי?

 • עובד שהמעסיק הפסיק את העסקתו (פיטר אותו או הוציאו לחל"ת) בתקופה שבין ה-20.6 ל-31.8, ולמיטב ידיעתו המעסיק מתכוון לקלוט אותו לעבודה בתום תקופת הקיץ.
דוגמה
מורה, סייעת לגננת, עובד/ת מתנ"ס, מרצה.
 • הזכאות לדמי אבטלה מותנית בהתקיימם של שאר תנאי הזכאות (לדוגמה יש להשלים תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחות שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה, מתוך 18 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לבצע רישום ראשוני ללשכת התעסוקה. חשוב להירשם מייד עם הפסקת העבודה, שכן חישוב ימי האבטלה יתחיל ממועד הרישום הראשוני.
 • ניתן לבצע את הרישום הראשוני בהגעה ללשכה, או באופן מקוון באתר שירות התעסוקה.
 • כאשר העובד יגיע ללשכה, מתאם ההשמה יחתים אותו על טופס הצהרה על פיטורי קיץ (נספח ב' בנוהל).
 • בטופס העובד יצהיר על התאריך שבו פוטר/הופסקה עבודתו.
 • החל מהמועד שהעובד יחתום על הטופס (לאחר ה-20.6), הוא יהיה פטור מהתייצבות בלשכה עד ה-31.8.
 • במקביל לרישום בלשכה יש להגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי.
 • הזכאות לדמי אבטלה מחייבת את העובד להיות זמין לכל עבודה מתאימה בתקופת הקיץ.
 • אם תימצא לו "עבודה מתאימה", שירות התעסוקה רשאי להפנותו למעסיק או לזמן אותו ללשכה כדי לתת לו הפניה.

תקופת הזכאות

 • התקופה המזכה בדמי אבטלה ללא התייצבות (לאחר הרישום הראשוני) היא החל מה-20.6 ועד ה-31.8.
 • עובד שפוטר לפני ה-20.6 צריך להתייצב אחת לשבוע ביום ההתייצבות הקבוע. בהתייצבות שיתייצב לאחר ה-20.6, יוכל להצהיר כי הוא מפוטר קיץ.
 • מי שלא שב לעבודה בתום אוגוסט צריך להתייצב בשבוע השני של ספטמבר (בין התאריכים 8.9-12.9), כדי להמשיך ולקבל דמי אבטלה לחודש ספטמבר.
  • אם גם בחודש ספטמבר לא שב לעבודה, עליו להתייצב החל מחודש אוקטובר ביום ההתייצבות הקבוע אחת לשבוע (יש לוודא מהו יום ההתייצבות הקבוע כאשר מתייצבים בלשכה בשבוע השני של ספטמבר).
  • ניתן לנצל את מספר הימים המירבי לתשלום דמי אבטלה שנקבע בזכאות במשך 12 החודשים המתחילים ב-1 בחודש שבו העובד התייצב לראשונה בשירות התעסוקה.
 • מי שקיבל דמי אבטלה יכול להגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה רק לאחר שחלפו 12 חודשים מתחילת הזכאות הקודמת (ובתנאי שנצברה תקופת אכשרה). למידע נוסף ראו הגשת תביעה חוזרת לדמי אבטלה.

חשוב לדעת

 • עובד שחזר לעבוד חייב לעדכן את מוקד שירות התעסוקה בטלפון *9687 .

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים