בעלי עסקים מחויבים לנכות מס במקור משכר עובדיהם ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה
בעלי העסק מחויבים לשלם גם מס הכנסה על ההכנסה החייבת של העסק
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים


בעלי עסק שמעסיקים עובדים אחראים להעברת תשלומי מס הכנסה שניכו במקור משכר העובדים.

 • יש לפתוח תיק ניכויים בסניף מס הכנסה באזור שבו מתנהל העסק. למידע נוסף ראו פתיחת תיק עוסק במס הכנסה (פסקת "פתיחת תיק ניכויים").
 • חובה לנכות מס במקור משכר העובדים ולהעביר את המס ישירות למס הכנסה.
 • שיעור מס ההכנסה שעל המעסיק לנכות במקור משכר העובדים נקבע על פי מדרגות מס הכנסה.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מועד העברת המס שנוכה במקור למס הכנסה

 • תדירות הדיווח והתשלום נקבעת לפי סכום חיוב המס בתקופה הקובעת (תקופה של 12 חודשים שמתחילה בספטמבר של שנת המס שחלפה) ולא לפי מספר העובדים:
  • אם סכום המס בשנה הקובעת עולה על 100,000 ₪ יש לדווח ולשלם אחת לחודש
  • אם סכום המס בשנה הקובעת הוא עד 100,000 ₪ יש לדווח ולשלם אחת לחודשיים
  • אם סכום המס בשנה הקובעת הוא אפס יש לדווח אחת ל-6 חודשים
 • למידע נוסף ראו שינויים בתדירות דיווח דוחות שוטפים בניכויים החל מינואר 2018 באתר רשות המסים.
 • מעסיק חייב להעביר את המס במקור שניכה משכר העובדים אל רשויות מס הכנסה עד ה-15 בחודש שלאחר תום תקופת הדיווח.
דוגמה
מעסיק שחייב בדיווח ותשלום חודשי יעביר למס הכנסה את המס שניכה משכר עובדיו באוגוסט עד ל-15 בספטמבר.

אופן ביצוע ההליך

 • יש לדווח לפקיד השומה על השכר שמשולם לעובדים ולהעביר לפקיד השומה את המס שנוכה במקור, באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות תשלום בבנק.

תשלום באמצעות האינטרנט

 • ניתן לבצע את הדיווח ואת תשלום הניכויים מהשכר באמצעות אתר רשות המיסים. ראו דיווח ותשלום ניכויים ממשכורות.
 • הסכום המינימלי לתשלום באמצעות האתר הוא 25 ₪.
 • אם סך התשלומים לתיק לא עולה על 35,000 ₪ בחודש ניתן לשלם במזומן או קרדיט.
 • אם סך התשלומים לתיק עולה על 35,000 ₪ בחודש ניתן לשלם בקרדיט בלבד ובתנאי שהתשלום הנוכחי גבוה מ-15,000 ₪.

תשלום באמצעות העברה בנקאית

 • ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית באמצעות הבנק הבינלאומי, לאומי, פועלים, דיסקונט, מזרחי ומרכנתיל דיסקונט ובכפוף להסדר הלקוח מול הבנק.
 • בסיום הפעולה יתקבל מסך ובו נתוני התשלום והדיווח. מומלץ להדפיס מסך זה.
 • פרטי הדיווח וזיכוי התשלום יבוצעו רק לאחר קבלת הכסף מחברת האשראי או הבנק.
 • לאחר זיכוי התיק (מומלץ להדפיס) יישלח אישור לכתובת הדוא"ל שצויינה במסך הפתיחה. בנוסף יישלח אישור לפי הכתובת שרשומה במרשמי מס הכנסה.

תשלום באמצעות שובר תשלום וצ'ק

 • יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בשובר הרלוונטי לאותו חודש בתוך פנקס התשלומים שהתקבל ממס הכנסה.
 • יש לגשת לבנק (בנק הדואר או כל בנק אחר) ולשלם את השובר.

דיווח שנתי על ניכויים

 • המעסיק יגיש דו"ח שנתי לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד/ת (טופס 126).
 • אל הדו"ח יש לצרף הצהרה כי הפרטים שנמסרו בדו"ח נכונים ומלאים.
 • את טופס ההצהרה ניתן להגיש בדרכים הבאות:
  • לשלוח בדואר אל מוקד הניכויים במחלקת תפעול, ת"ד 2648 (בית דניאל), ירושלים, 9102601.
  • למסור ידנית במשרדי פקיד השומה. לאיתור פקיד השומה.
  • להגיש באופן מקוון עד ל-30 באפריל שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדו"ח.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים