ניצול יחסי מרות (מושג)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

יחסי מרות הם יחסים בהם לצד אחד יש שליטה על הצד השני, כולל באמצעות יכולת השפעה וסמכות עקיפה
בפסיקה נקבע כי מערכת יחסים מינית בין ממונה לכפיפה יכולה להיכלל במסגרת החוק להטרדה מינית
בפסיקה נקבע כי במקרים שבהם מתקיימת מערכת יחסים מינית בין בכיר לכפיפה, על הבכיר להוכיח שמדובר בהסכמה אמיתית והדדית
אין חשיבות לשאלה מהו המגדר של הבכיר/ה ומהו המגדר של הכפיפ/ה

יחסי מרות הם מערכת יחסים בהם לצד אחד במערכת היחסים יש שליטה והשפעה על הצד השני.

דוגמה
מערכת יחסים בין אחראי משמרת לעובדת הכפופה לו.
 • יחסי מרות יכולים להתקיים גם במקרה שבו השליטה וההשפעה הן באמצעות סמכות ויכולת השפעה עקיפה, ולא רק במקרים של שליטה והשפעה ישירות.
דוגמה
מערכת יחסים בין ממונה על מספר צוותים לבין עובדת באחד הצוותים שאינה עובדת ישירות מולו.
 • בפסיקה נקבע כי מערכת יחסים מינית בין ממונה לכפיפה עשויה להיכלל במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית, כאשר במערכת היחסים קיים יסוד של ניצול יחסי המרות בין השניים.
 • אין חשיבות לשאלה מהו המגדר (מין) של הצד הבכיר ושל הצד הכפוף במערכת היחסים.

חזקת יחסי מרות

 • כאשר מתקיימת מערכת יחסים מינית בין בכיר לכפיפה (עובדת הכפופה לו), מתקיימת חזקת יחסי מרות.
 • משמעות חזקת יחסי המרות היא שעל הצד הבכיר במערכת היחסים להוכיח שמערכת היחסים התקיימה בהסכמה אמיתית והדדית של שני הצדדים ולא עקב ניצול יחסי המרות.
 • העובדה שמערכת היחסים החלה ביוזמת הכפיפה לא שוללת (בפני עצמה) את האפשרות שמדובר בניצול יחסי מרות.

ניצול יחסי מרות

 • במערכת יחסים מינית שמתקיימים בה יחסי מרות, ההנחה היא כי המוטרדת תרתע מלהביע אי הסכמה ולהתנגד למערכת היחסים עם מי שהיא תלויה בו (עקב יחסי המרות).
 • בפסיקה נקבעו מספר מבחנים שנועדו להכריע האם מערכת היחסים נבעה מניצול יחסי מרות:
  • פערי כוח - ככל שפערי הכוח בין הממונה לכפופה לו גדולים יותר, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.
  • הפרש גילאים - ככל שהפרש הגילאים בין הצדדים גדול יותר, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.
  • יכולת השפעה על מעמדה ועתידה של העובדת - ככל שלממונה יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמדה או עתידה של העובדת, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.
  • מי יזם את מערכת היחסים - ככל שהיוזמה היתה נתונה בידיו של הממונה, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

חקיקה ונהלים