יחסי מרות הם יחסים שבהם לצד אחד יש שליטה על הצד השני, כולל באמצעות יכולת השפעה וסמכות עקיפה
בפסיקה נקבע כי מערכת יחסים מינית בין ממונה לכפיפ/ה עשויה להיכלל במסגרת החוק להטרדה מינית
במקרים שבהם מתקיימת מערכת יחסים מינית בין בכיר/ה לכפיפ/ה, על הבכיר/ה להוכיח שמדובר בהסכמה אמיתית והדדית
אין חשיבות לשאלה מהו המגדר של הבכיר/ה ומהו המגדר של הכפיפ/ה

יחסי מרות הם מערכת יחסים שבהם לצד אחד במערכת היחסים יש שליטה והשפעה על הצד השני.

דוגמה
מערכת יחסים בין אחראי משמרת לעובדת הכפופה לו.
 • יחסי מרות עשוים להתקיים גם במקרה שבו השליטה וההשפעה הן באמצעות סמכות ויכולת השפעה עקיפה, ולא רק במקרים של שליטה והשפעה ישירות.
דוגמה
מערכת יחסים בין ממונה על מספר צוותים לבין עובדת באחד הצוותים שאינה עובדת ישירות מולו.
 • קביעת קיומם של יחסי מרות נבדקת באמות מידה אובייקטיביות ואין די לעניין זה בהתרשמות סובייקטיבית של הנפגע
 • בפסיקה נקבע כי מערכת יחסים מינית בין ממונה לכפיפ/ה עשויה להיכלל במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית, כאשר במערכת היחסים קיים יסוד של ניצול יחסי המרות בין השניים.
 • אין חשיבות לשאלה מהו המגדר (מין) של הצד הבכיר ושל הצד הכפוף במערכת היחסים.

חזקת יחסי מרות

 • במקרה שמתקיימת מערכת יחסים מינית בין בכיר/ה לכפיפ/ה (עובד/ת הכפופ/ה לבכיר/ה), מתקיימת חזקת יחסי מרות.
 • משמעות חזקת יחסי המרות היא שעל הצד הבכיר במערכת היחסים להוכיח כי מערכת היחסים התקיימה בהסכמה אמיתית והדדית של שני הצדדים ולא עקב ניצול יחסי המרות.
 • העובדה שמערכת היחסים החלה ביוזמת הכפיפ/ה לא שוללת (בפני עצמה) את האפשרות שמדובר בניצול יחסי מרות.

ניצול יחסי מרות

 • במערכת יחסים מינית שמתקיימים בה יחסי מרות, ההנחה היא שהצד המוטרד יירתע מלהביע אי הסכמה ולהתנגד למערכת היחסים עם מי שהוא תלוי בו (עקב יחסי המרות).
 • בפסיקה נקבעו מספר מבחנים שנועדו להכריע אם מערכת היחסים נבעה מניצול יחסי מרות:
  • פערי כוח - ככל שפערי הכוח בין הממונה לכפופ/ה גדולים יותר, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.
  • הפרש גילים - ככל שהפרש הגילים בין הצדדים גדול יותר, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.
  • יכולת השפעה על המעמד והעתיד של העובד/ת - ככל שלממונה יכולת השפעה ניכרת יותר על המעמד או העתיד של העובד/ת, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.
  • מי יזם את מערכת היחסים - ככל שהיוזמה היתה נתונה בידי הממונה, כך תתחזק המסקנה שמדובר בניצול יחסי מרות.

חשוב לדעת

 • בית הדין הארצי לעבודה הכיר ב"יחסי השפעה " במקום העבודה המצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה) ומשקפים פערי מעמד או פערים מקצועיים בין המטריד למוטרד.
 • כשמתקיימים "יחסי השפעה" במקום העבודה, רף ההוכחה הנדרש מהמוטרד להוכיח כי לא היה מעוניין בהצעות או בהתייחסויות המיניות שהופנו כלפיו, הנו נמוך יותר מרף ההוכחה הנדרש בין חברים בעבודה במעמד זהה.
 • למידע נוסף ראו כשמתקיימים "יחסי השפעה" במקום העבודה, רף ההוכחה הנדרש על מנת להוכיח הטרדה מינית הוא נמוך יותר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים