מעסיק הוציא את העובד לחופשה מרוכזת מבלי שהיו לו מספיק ימי חופשה צבורים, והכניס אותו ליתרת חופשה שלילית, ולאחר מכן פיטר את העובד
בית הדין קבע שאסור למעסיק לנכות משכרו של העובד את שווי ימי החופשה שביתרת החופשה השלילית שלו
מותר להוציא עובד לחופשה כשאין לו מספיק ימי חופשה צבורים רק אם ניתנה הסכמה בהסכם קיבוצי או בהסכם עם העובד ובתנאי שהמעסיק נוהג בתום לב

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע (ארצי) 59799-12-13‏ ‏
תאריך:20.08.2015
קישור:לקריאת פסק הדין
 • מעסיק (בעל אולמות שמחה) הוציא את העובד לחופשות מרוכזות מבלי שעמדו לרשות העובד מספיק ימי חופשה צבורים, כך שכתוצאה מכך נצברה לחובת העובד יתרת חופשה שלילית.
 • עם פיטוריו של העובד, ניכה המעסיק את שווי ימי החופשה שביתרה השלילית משכרו של העובד.
 • בית הדין האזורי לעבודה חייב את המעסיק להחזיר לעובד את שווי ימי החופשה הללו, והמעסיק ערער לבית הדין הארצי לעבודה.
 • בית הדין הארצי דחה את הערעור, אישר את פסק הדין של בית הדין האזורי, וקבע:
  • יתרת החופשה השנתית השלילית ש"נצברה" למשגיח היא פרי הוצאת עובדים לחופשות מרוכזות במועדים שבהם אולמות השמחה של המעסיק אינם פעילים.
  • בנסיבות שבהן עובד "צובר" יתרת חופשה שלילית בשל צרכי העבודה, מתעורר קושי בקיזוז היתרה השלילית. שכן, משמעות הדבר היא, הלכה למעשה, הוצאת העובד לחופשה ללא תשלום וחיובו להשיב שכר, חרף היותו מוכן ומוזמן לעבודה.
  • הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום מחייבת תום לב והסכמה בהסכם קיבוצי או עם העובד. במקרה הנוכחי המעסיק לא הצליח להוכיח כי היתה הסכמה שכזו.

משמעות

 • ניתן להוציא עובד לחופשה כשאין לו מספיק ימי חופשה צבורה, רק אם התקיימות 2 התנאים הבאים:
  1. העובד נתן את הסכמתו או שקיים הסכם קיבוצי (אשר חל על העובד ועל המעסיק) שקובע שניתן להוציא עובד לחופשה גם אם אין לרשותו מספיק ימי חופשה צבורים
  2. הוצאת העובד לחופשה נעשתה בתום לב של המעסיק.

חשוב לדעת

 • פסיקה דומה התקבלה בעבר גם בבית הדין האזורי לעבודה במקרה אחר. לקריאת פסק הדין ראו כאן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.