אסור למעסיק להוציא את העובד לחופשה מעבר ליתרת החופשה הצבורה שעומדת לרשותו, ללא הסכמת העובד
אם הוציא המעסיק את העובד לחופשה מעבר ליתרת החופשה הצבורה ללא הסכמתו, הוא אינו רשאי לקזז את החופשה משכרו של העובד או מימי חופשה עתידיים שיצבור בהמשך
לאחר פרסום פסק דין זה, בית הדין הארצי לעבודה קבע במקרה אחר כי על המעסיק לנהוג בתום לב ולקבל את הסכמת העובד לצורך הוצאתו לחופשה במקרים של חסר בימי חופשה צבורים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בחיפה
שם התיק:ס"ע 13815-01-09
תאריך:10.02.2013
קישור:לקריאת פסק הדין
שימו לב
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
עם זאת, לאחר פרסום פסק הדין, קבע בית הדין הארצי לעבודה קביעה דומה, ולפיה לא ניתן להוציא עובד לחופשה ביוזמת המעסיק אם אין לו מספיק ימי חופשה צבורים, אלא אם ניתנה הסכמה של העובד בהסכם העבודה או בהסכם קיבוצי והמעסיק נוהג בתום לב. לקריאת פסק הדין של בית הדי הארצי לעבודה ראו כאן.

במסגרת תביעה של עובד באולם אירועים לפיצויי פיטורים וזכויות אחרות הנובעות מסיום ההעסקה, ביקש המעסיק לקזז מתוך הסכום שישלם לעובד, סכום השווה ל-35 ימי עבודה, בנימוק שלחובת העובד עומדת יתרת חופשה שלילית, וזאת לאחר שבמהלך תקופת עבודתו שהה העובד בחופשה מעבר למספר ימי החופשה שצבר.

הרקע העובדתי

 • העובד עבד אצל המעסיק 13 חודשים, ושהה בחופשה לפחות שלושה שבועות, בשל שיפוצים שערך המעסיק ותקופה נוספת בשל ימי ספירת העומר שבהם אין אירועים, ובשל כך הוצא העובד לחופשה ביוזמת המעסיק.
 • שכרו של העובד לא הופחת במהלך שהייתו בחופשה.

החלטת בית הדין

 • בית הדין קבע כי המעסיק אינו רשאי לקזז או לדרוש החזר כספי בגין השכר ששילם לעובד בזמן שהיה בחופשה שהיא מעבר ליתרת החופשה הצבורה שלו.
 • החופשות שבהן שהה העובד הן חופשות שהמעסיק החליט עליהן, מבלי שקיבל את הסכמת העובד לכך - במהלך ימי העומר שאין בהם אירועים, ובמהלך תקופת השיפוצים שערך המעסיק באולם.
 • מעסיק אינו רשאי להוציא עובד לחופשה על חשבון העובד, ללא הסכמתו, כשלא נותרה לרשות העובד יתרת חופשה צבורה.
 • לפיכך, המעסיק אינו רשאי לדרוש החזר כספי בגין שכר ששילם לתובע במהלך ימי החופשה מעבר למכסת החופשה הצבורה, ועל כן דרישת הנתבעת לקיזוז בגין 35 ימי חופשה - נדחתה.

משמעות

 • מעסיק אינו רשאי להוציא עובד לחופשה מעבר ליתרת החופשה הצבורה שעומדת לרשותו, ללא הסכמת העובד.
 • אם המעסיק מוציא עובד לחופשה מעבר ליתרת החופשה הצבורה שעומדת לרשות העובד, ללא הסכמת העובד, אז:
  • עליו לשלם לעובד שכר רגיל במהלך החופשה;
  • אסור לו לקזז בהמשך את החופשה משכר או מכספים שיגיעו לעובד מידי המעסיק בעתיד;
  • אסור לו להכניס את העובד ליתרת חופשה שלילית, או לקזז את ימי החופשה העודפים שלקח מימי החופשה העתידיים שיצבור בהמשך עבודתו.

חשוב לדעת

 • לאחר פרסום פסק דין זה, קבע בית הדין הארצי לעבודה (במסגרת דיון אחר) כי ניתן להוציא עובד לחופשה כשאין לו מספיק ימי חופשה צבורה, רק אם התקיימות 2 התנאים הבאים:
  1. העובד נתן את הסכמתו או שקיים הסכם קיבוצי (אשר חל על העובד ועל המעסיק) שקובע שניתן להוציא עובד לחופשה גם אם אין לרשותו מספיק ימי חופשה צבורים
  2. הוצאת העובד לחופשה נעשתה בתום לב של המעסיק.
 • לקריאת פסק הדין של בית הדי הארצי לעבודה ראו כאן.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".