בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה שזקוקים לנעליים אורתופדיות זכאים לסיוע במימון הנעליים, בהתאם לתנאים
ניתן לקבל את ההטבה פעם בשנה


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה שזקוקים לנעליים אורתופדיות זכאים לסיוע במימון נעליים שמיוצרות במכון מיוחד למכשירים אורתופדיים.

היקף הסיוע

 • הסיוע ניתן כהחזר כספי עד לסכום של 1,432 ₪ (נכון ל-2024).
 • יש לשלם השתתפות עצמית בסך 352 ₪ (נכון ל-2024).
 • ניתן לקבל את ההטבה פעם בשנה.

מי זכאי?

 • הורים שכולים ובני/בנות זוג (אלמנים, אלמנות וידועים בציבור) של מי שנספו בפעולת איבה.
 • יתומים ששכלו את שני הוריהם בפעולת איבה.
שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • אחרי שרוכשים את הנעליים יש להגיש למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב:
  • אישור רפואי על הצורך בנעליים אורתופדיות (נדרש רק בבקשה הראשונה).
  • קבלה על התשלום.
 • ההחזר יינתן עד לסכום המירבי שנקבע, שמתוכו תנוכה ההשתתפות העצמית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים