הקדמה:

עובדת שהופלתה בשכרה רק בשל היותה אישה זכתה לפיצויים של כ- 40,000 ש"ח

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה, באר-שבע
מס' תיק:
עב 001576/99
תאריך:
05/11/2003


התובעת הופלתה בשכרה בשל היותה אישה, וזאת על-אף היותה מוכרת מצטיינת ומצליחה. בית המשפט קבע שמדובר באפלייה שהוכחה ללא כל עוררין, הן בשכר והן בשיבוץ לעבודה, וכי מדובר בסטריאוטיפ, שאין לו מקום בחברה שהשויון הוא ערך מרכזי בה, ופסק שיש לשלם לתובעת את מלוא הפרשי השכר, פיצויי פיטורים בסך 6540 ש"ח ובנוסף פיצויים בגין עוגמת נפש והשפלה בסך 30,000 ש"ח.

משמעות

  • אין להפלות עובדים בשכר ובתנאי העבודה רק מטעמי מין.
  • מעסיק שיפלה עובד מטעמים פסולים יחוייב לשלם לעובד את הפרשי השכר, וייתכן ואף יחויב לשלם פיצוי כספי גבוה בגין עוגמת נפש.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה לקוח מאתר משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה.