עובדת שהופלתה בשכרה רק בשל היותה אישה זכתה לפיצויים של כ-40,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע
שם התיק:עב 001576/99
תאריך:05.11.2003
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין
  • התובעת הופלתה בשכרה בשל היותה אישה, וזאת על-אף היותה מוכרת מצטיינת ומצליחה.
  • בית המשפט קבע שמדובר באפלייה שהוכחה ללא כל עוררין, הן בשכר והן בשיבוץ לעבודה, וכי מדובר בסטריאוטיפ, שאין לו מקום בחברה שהשויון הוא ערך מרכזי בה.
  • בית המשפט קבע כי יש לשלם לתובעת את מלוא הפרשי השכר ופיצויי פיטורים בסך 6,540 ₪ ובנוסף פיצויים בסך 30,000 ₪.

משמעות

  • אין להפלות עובדים בשכר ובתנאי העבודה רק מטעמי מין.
  • מעסיק שיפלה עובד מטעמים פסולים יחוייב לשלם לעובד את הפרשי השכר, וייתכן ואף יחוייב לשלם פיצוי כספי גבוה בגין עוגמת נפש.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה לקוח מאתר משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה.
  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״