הקדמה:

עובדת שהופלתה בשכרה רק בשל היותה אישה זכתה לפיצויים של כ-40,000 ₪

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע
מס' תיק:
עב 001576/99
תאריך:
05.11.2003
  • התובעת הופלתה בשכרה בשל היותה אישה, וזאת על-אף היותה מוכרת מצטיינת ומצליחה.
  • בית המשפט קבע שמדובר באפלייה שהוכחה ללא כל עוררין, הן בשכר והן בשיבוץ לעבודה, וכי מדובר בסטריאוטיפ, שאין לו מקום בחברה שהשויון הוא ערך מרכזי בה.
  • בית המשפט קבע כי יש לשלם לתובעת את מלוא הפרשי השכר ופיצויי פיטורים בסך 6,540 ₪ ובנוסף פיצויים בסך 30,000 ₪.

משמעות

  • אין להפלות עובדים בשכר ובתנאי העבודה רק מטעמי מין.
  • מעסיק שיפלה עובד מטעמים פסולים יחוייב לשלם לעובד את הפרשי השכר, וייתכן ואף יחוייב לשלם פיצוי כספי גבוה בגין עוגמת נפש.


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה לקוח מאתר משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה.
  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״