הפורטל מרכז את זכויותיהם של סטודנטים שנעדרו מלימודים עקב נסיעה לחוץ לארץ למטרת אימוץ ילד מחו"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים