הפורטל מרכז את זכויותיהם של סטודנטים שנעדרו מלימודים עקב נסיעה לחוץ לארץ למטרת אימוץ ילד מחו"ל.
ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים