הפורטל מרכז את זכויותיהם של סטודנטים שנעדרו מלימודים עקב נסיעה לחוץ לארץ למטרת אימוץ ילד מחו"ל.
גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים