סטודנט זכאי להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות לתקופה של 15 שבועות מיום האימוץ.
גם אם הסטודנט זכאי להיעדר מסיבה אחרת, הזכאות להיעדרות לא תפחת מ-30%
מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט זכאי להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בקורס שחלה בו חובת נוכחות, לתקופה של 15 שבועות מיום האימוץ.

  • סטודנט לאחר אימוץ זכאי להיעדרות נוספת של 10% מכלל השיעורים בכל קורס שחלה בו חובת נוכחות בעבור טיפול בתינוק בשנת חייו הראשונה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי. למשל, הצגת אישור מתאים לגבי יום האימוץ וההפיכה להורים מאמצים.

חשוב לדעת

  • במקרה בו הסטודנט זכאי להיעדר גם מסיבה אחרת, שיעור ההיעדרות הכולל ייקבע בהתאם לנהלי המוסד ובלבד שלא יפחת מ-30%.
  • סטודנט שנעדר מקורס מעבדה, סמינריון, סיור, סדנה או הכשרה מעשית לפחות 21 ימים בסמסטר בשל נסיעה לחוץ לארץ למטרת אימוץ בין-לאומי זכאי להשלים את החסר, להשתתף בהם במועד מאוחר יותר או לפטור מהשתתפות בהם. למידע נוסף ראו השלמת קורס לסטודנטים כהורים מאמצים מחו"ל.
  • בנוסף, סטודנט שנעדר מקורס לפחות 21 ימים בסמסטר בשל נסיעה לחוץ לארץ למטרת אימוץ בין-לאומי זכאי לבטלו ולחזור עליו ללא תשלום. למידע נוסף ראו ביטול קורס לסטודנטים כהורים מאמצים מחו"ל.
  • מומלץ לפנות לרכז ההתאמות לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות