בעלי רכב שהם בני/בנות זוג שכולים או יתומים ששני הוריהם נספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות במימון אגרת הרכב (טסט) וביטוח הרכב
להורים שכולים מימון אגרת הרכב מגולם בתגמול החודשי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני/בנות זוג שכולים ויתומים ששני הוריהם נהרגו בפעולת איבה שברשותם רכב זכאים להשתתפות שנתית במימון אגרת הרכב וביטוח הרכב.

 • על תשלום אגרת הרכב יינתן החזר עד לסכום של 1,756 ₪ (נכון לינואר 2023).
 • על תשלום ביטוח מקיף וביטוח חובה לרכב תינתן השתתפות בסכום של עד 4,750 ₪ (נכון לינואר 2023).

מי זכאי?

 • בעלי רכב שהם:
  • אלמנים, אלמנות וידועים בציבור של חללי פעולת איבה.
  • יתומים ששני הוריהם נהרגו בפעולת איבה (הזכאות מתחילה מגיל 18).
שימו לב
להורים שכולים התגמול החודשי כולל החזר קבוע בסך 429 ₪ (נכון ל-2022) עבור תרופות, אגרת רכב שנתית, דמי ניידות ומס קנייה.

תהליך מימוש הזכות

החזר על תשלום אגרת רכב (טסט)

 • יש להציג מדי שנה צילום של תשלום אגרת הרכב (או את רישיון הרכב שבתוקף אחרי ששולמה האגרה) למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב (ניתן לשלוח באמצעות האתר).
 • ההחזר יינתן לפי סכום האגרה ששולם בפועל (ועד לסכום המירבי).

השתתפות בתשלום ביטוח הרכב

 • כדי לקבל את ההשתתפות בפעם הראשונה יש להגיש למחלקת נפגעי איבה:
  • רישיון רכב תקף.
  • תעודת ביטוח חובה וביטוח מקיף, או קבלה על תשלום הביטוח על שם בני המשפחה השכולים.
 • בפעמים הבאות ההשתתפות בתשלום ביטוח הרכב תינתן אחרי שיוצג צילום רישיון רכב תקף (כפי שנדרש לצורך ההחזר על תשלום אגרת הרכב).
 • מי שקיבלו בשנה החולפת החזר על תשלום אגרת הרכב יקבלו אוטומטית את ההשתתפות בתשלום הביטוח.​​
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים