משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילדים עד גיל 18
המימון שניתן הוא עד 6,000 ₪ למכשיר שמיעה (לכל אוזן) ועד 8,000 ₪ למערכת FM אישית


שימו לב
הרפורמה בציוד השיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) עברה ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.04.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.10.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • למידע על כלל המכשירים שיעברו במסגרת הרפורמה ראו: מכשירי השיקום והניידות (רפורמה בציוד שיקומי)
 • המידע באתר על הרפורמה הוא חלקי, ויעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18, על-פי המלצה של קלינאי תקשורת.

 • קלינאי התקשורת ממליץ על אחד מסוגי המכשירים הבאים:
  • מכשיר שמיעה - מכשיר עזר תחושתי שמגביר את עוצמת הקול ונועד לאפשר למשתמש בו נגישות טובה יותר לצלילים ולדיבור.
  • מערכת FM אישית - מערכת אלחוטית שמורכבת ממשדר שנמצא אצל הדובר ומקלט שמעביר את הצליל לעזר השמיעה (ישירות לאוזן או לסביבה).

מי זכאי

 • ילדים עד גיל 18 עם לקות שמיעה חד-צדית או דו-צדית שמחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה או עזרי שמיעה.
שימו לב
הסיוע במימון מכשירי שמיעה לבני 18 ומעלה נמצא באחריות קופות החולים.

גובה ההשתתפות

 • משרד הבריאות יממן את מלוא העלות עבור המכשיר, עד לתקרה המירבית בהתאם לסוג המכשיר:
  • מכשיר שמיעה - עד 6,000 ₪ למכשיר, לכל אוזן.
  • מערכת FM אישית - עד 8,000 ₪ למערכת.
 • אם עלות המכשיר גבוהה יותר מסכום התקרה המשפחה תשלם את ההפרש.

תהליך מימוש הזכות

בדיקה והתאמת המכשירים

 • יש לפנות עם הילדים לבדיקת רופא אף-אוזן-גרון באמצעות קופת החולים.
 • אחרי הבדיקה יש לפנות עם הסיכום הרפואי:
  • ילדים עד גיל 6 - לקלינאי תקשורת במרכזי שיקום ייעודיים או במכוני שמיעה במרכזים רפואיים.
  • ילדים מגיל 6 - לקלינאי תקשורת במרכזי שיקום ייעודיים או במכוני שמיעה מיומנים בשיקום שמיעה.
 • במרכז השיקום/במכון השמיעה יותאם לילדים מכשיר שמיעה והמשפחה תופנה לספקים המורשים כדי לקבל את המכשיר שהומלץ על-ידי הקלינאי.
 • מכשיר השמיעה יימסר למשפחה לתקופת ניסיון של 4 שבועות לפחות, שלא ייגבה בה תשלום עבור המכשיר (למעט עלות אוזנייה או מבנה למכשיר תוך אוזני).
 • הספק רשאי לדרוש מהמשפחה צ'ק פיקדון שיוחזר לה בתום תקופת הניסיון, אלא אם המכשיר לא יוחזר או התקלקל משימוש לא סביר במהלך תקופת הניסיון.
שימו לב
 • התאמת המכשיר תתבצע בפגישה בין קלינאי התקשורת לבין הילד והוריו, בהתאם ליכולת שיתוף הפעולה של הילד.
 • יש לוודא כי פונים לקלינאי תקשורת מוסמך, בעל תואר ורישיון ממשרד הבריאות ובעל ניסיון בשיקום שמיעה והתאמת מכשירי שמיעה לילדים.
 • לילד עד גיל 5, תבוצע בדיקת שמיעה התנהגותית על-ידי שני קלינאי תקשורת, כשלפחות אחד מהם הוא בעל ניסיון של יותר משנתיים בתחום בדיקות השמיעה לתינוקות ולילדים.

הגשת בקשה לסיוע במימון

 • אחרי שתקופת הניסיון הסתיימה יש להגיש למשרד הבריאות בקשה לסיוע במימון מכשירים ועזרי שמיעה.
 • את הבקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים יש לשלוח בדוא״ל: או לפקס 03-9135864 (חברת נטלי).
 • על הבקשה לכלול את המסמכים הבאים:
  • בדיקת רופא אף-אוזן-גרון שכוללת ממצא אוטוסקופי ומידע על כך שאין התווית נגד לשימוש במכשירי שמיעה.
  • בדיקת שמיעה עדכנית (עד 6 חודשים מהגשת הבקשה) שנערכה ללא מכשירי או עזרי שמיעה.
  • בדיקת שמיעה עדכנית שבוצעה עם המכשיר שהומלץ על ידי קלינאי התקשורת.
  • המלצת קלינאי התקשורת על מכשיר (שעונה להגדרה בחוזר משרד הבריאות) על גבי אחד מהטפסים הבאים, בהתאם להמלצה:
  • טופס הצעה נלווה מספק מכשירי השמיעה שאצלו יתבצע תהליך האספקה והרכישה.
  • תצלום ספח תעודת הזהות של ההורה הפונה שבו רשום הילד.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
למידע על שינוי פרטים אישיים בספח תעודת הזהות ראו תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר.

אישור הזכאות

 • ועדה מקומית בלשכת הבריאות תדון בבקשה ותשלח מכתב תשובה לפונים בתוך 20 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה.
 • במקרים מורכבים ואם נדרשים בירורים נוספים התשובה תינתן בתוך 45 ימי עבודה.
 • במכתב התשובה יפורטו החלטת הוועדה והנחיות להמשך התהליך.

ערעור

 • אם הבקשה נדחתה ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה המקומית.
 • הערעור יוגש בכתב ללשכת הבריאות, בתוך 30 ימים מיום קבלת התשובה, ויפורטו בו הסיבות לערעור. ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים נוספים.
 • הערעור יועבר לוועדה אזורית שמתכנסת אחת לחודש.
 • אם הוועדה האזורית תדחה את הערעור, ניתן יהיה לפנות לוועדת ערר. החלטת ועדת הערר היא סופית ולא ניתן לערער עליה.
 • מי שמעוניינים לקבל מידע לגבי מצב פנייתם יכולים להתקשר למוקד "קול הבריאות" בטלפון *5400 .

קבלת המכשירים

 • מי שקיבלו אישור ממשרד הבריאות על ההשתתפות במימון יוכלו לפנות ישירות לספקים ולקבל את המכשירים.
 • אם מחירו של מכשיר גבוה יותר מסכום התקרה שנקבעה לו, המשפחה תשלם את ההפרש לספק.

החלפת המכשירים

 • ניתן לקבל מימון למכשיר חדש אם הגורם המקצועי נתן המלצה מנומקת על הצורך להחליף את המכשיר.
 • התדירות שבה ניתן להחליף את המכשירים (בהתאם להמלצה) נקבעת לפי גיל הילדים:
  • לילדים עד גיל 6:
   • ניתן לקבל מימון למכשיר שמיעה חדש 3 שנים לפחות אחרי קבלת המכשיר הקודם.
   • המימון למערכת FM ניתן פעם אחת בלבד עד גיל 6.
  • לילדים בגיל 18-6:
   • ניתן לקבל מימון למכשיר שמיעה חדש 4 שנים לפחות אחרי קבלת המכשיר הקודם.
   • ניתן לקבל מימון למערכת FM חדשה 4 שנים לפחות אחרי קבלת המערכת הקודמת.
 • כדי להחליף מכשירים בפרקי זמן קצרים יותר יש לקבל אישור ממשרד הבריאות.

אובדן מכשיר

 • במקרה של אובדן מכשיר, הוועדה האזורית של משרד הבריאות עשויה לדון בבקשה למימון מכשיר חדש, בהתאם לשיקולים נוספים.
 • הוועדה עשויה לאשר חד-פעמית מכשירים נוספים, בהשתתפות עצמית נוספת של 1,000 ₪ למכשיר.

חשוב לדעת

 • לא ינתנו החזרים כספיים במקרים של רכישת מכשיר באופן עצמאי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.