הקדמה:

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילדים ונוער
המימון יהיה עד התקרה שנקבעה לאותו מכשיר, כאשר בכל עלות נוספת תישא המשפחה
תקרת המימון המירבית עבור מכשיר שמיעה משתנה בהתאם לסוג המכשיר
ההשתתפות במימון מותנית בהגשת בקשה ללשכת הבריאות, קבלת אישור ורכישה אצל ספק מורשה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות ובאתר כל הבריאות


שימו לב
משרד הבריאות האריך את הזכאות לשירותים רפואיים מסויימים, שהופסקו בשל הקורונה, למי שעברו את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה
כל זכאות של מבוטח שתוקפה פקע בשל גילו, החל מה-19.03.2020 ועד 31.08.2020, מוארכת באופן אוטומטי ב-3 חודשים מהמועד שפקעה. לרשימת השירותים שתוקפם הוארך ראו הארכת זכאות לשירותים רפואיים מתוקף סל הבריאות, למי שעבר את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה.

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18, על-פי המלצה של קלינאי/ת תקשורת (הקובע/ת גם את סוג המכשיר).

מי זכאי

 • קטין (ילד עד גיל 18), בהתאם להמלצה של קלינאי/ת תקשורת.

גובה ההשתתפות

 • משרד הבריאות יממן את מלוא העלות עבור המכשיר, עד לתקרה המרבית בהתאם לסוג המכשיר:
  • מכשיר שמיעה - עד 6,000 ש"ח למכשיר, לכל אוזן.
  • מערכת FM - עד 8,000 ש"ח למערכת.
 • ככל שיש הפרש בין גובה ההשתתפות לעלות המכשיר, המשפחה תישא בהפרש.

תהליך מימוש הזכות

התאמת המכשירים

 • יש לפנות עם הילד לרופא אף-אוזן-גרון באמצעות קופת החולים.
 • לאחר קבלת הסיכום הרפואי, יש לפנות לקלינאי/ת תקשורת לצורך בחירת והתאמת המכשירים כאשר:
  • ילד עד גיל 6 יופנה לקלינאי/ת תקשורת במרכזי שיקום ייעודיים המוכרים על-ידי משרד הבריאות.
  • ילד מעל גיל 6 יופנה לקלינאי/ת תקשורת במרכזי שיקום ייעודיים או במכוני שמיעה מיומנים לשיקום שמיעה המוכרים על-ידי משרד הבריאות.
 • לאחר התאמת המכשירים לילד תיערך תקופת ניסיון בת 4 שבועות לפחות, שבמהלכה לא ייגבה תשלום עבור המכשירים.

הגשת בקשה לסיוע לאחר התאמת המכשירים

 • יש להגיש בקשה לסיוע במימון לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות (לאיתור לשכת הבריאות הקרובה למקום המגורים).
 • הבקשה תוגש באמצעות פקס, דואר אלקטרוני או בהגשה אישית.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תצלום תעודת זהות (כולל ספח).
  • תרשים אודיולוגי (אודיוגראמה) עדכני.
  • אישור רופא אף-אוזן-גרון, כולל אבחנה ברורה וציון הצורך במכשיר.
  • המלצת קלינאי/ת תקשורת על המכשיר הספציפי לפי טופס המלצה למכשיר שמיעה או טופס המלצה למערכת FM אישית, בהתאם לעניין.
  • הצעת מחיר עבור המכשיר (אין לבצע רכישה בטרם קבלת אישור).
  • דו"ח סוציאלי - אם יש.
  • למקבלי קצבה מביטוח לאומי - אישור על קבלת הקצבה.
טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב

קבלת תשובה וערעור

 • תשובת הוועדה המקומית של לשכת הבריאות לבקשה תינתן בכתב תוך 20 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה במשרדי הלשכה.
 • במקרים מורכבים ואם נדרשים ברורים נוספים – התשובה תינתן תוך 45 ימי עבודה.
 • אם הבקשה נדחתה, ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה המקומית, שתדון בו ועדה אזורית המתכנסת אחת לחודש.
 • הערעור יוגש בכתב ללשכת הבריאות, בתוך 30 ימים מיום קבלת התשובה, ויפרט על הסיבות לערעור. ניתן לצרף מסמכים רלוונטיים נוספים.
 • אם גם הוועדה האזורית דחתה את הבקשה, ניתן לפנות לוועדת ערר. החלטת ועדת הערר היא סופית ולא ניתן לערער עליה.
 • פונים המבקשים לקבל מידע לגבי מצב הפנייה יכולים לפנות למוקד "קול הבריאות" בטלפון *5400 .

קבלת ההחזר

 • לקבלת ההחזר לאחר שניתן אישור הזכאות, יש להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים:
  • אישור זכאות.
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום).
  • חשבונית וקבלה (מסמכים מקוריים).
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).
 • אם קיים הסכם / מכרז, מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי ההסכם / מכרז. רשימת ספקים מורשים יש לקבל מלשכת הבריאות

תדירות החלפת המכשירים

 • תדירות החלפת המכשירים המזכה בהשתתפות במימון משתנה בהתאם לגיל הילד.
 • החלפת מכשיר בתדירות שנקבעה מותנית, בכל מקרה, בהמלצה מנומקת של הגורם המקצועי על הצורך בהחלפה.
 • בהחלפת מכשירים בפרקי זמן קצרים יותר, נדרש אישור ממשרד הבריאות.

ילדים עד גיל 6

 • ההשתתפות ברכישת מכשיר שמיעה חלופי תתאפשר אחרי 3 שנים לפחות מיום קבלת המכשיר לראשונה.
 • ההשתתפות ברכישת מערכת FM תהיה פעם אחת בלבד. במקרים מיוחדים כשיש צורך בהחלפת המערכת פעם נוספת, יידרש אישור מיוחד לכך.

ילדים ובני נוער מעל גיל 6

 • ההשתתפות ברכישת מכשיר שמיעה חלופי תתאפשר אחרי 4 שנים לפחות מיום קבלת מכשיר השמיעה הקודם, ורק על סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי להחלפת המכשיר.
 • ההשתתפות ברכישת מערכת FM חלופית תתאפשר אחרי 4 שנים לפחות מיום קבלת המערכת הקודמת, ורק על סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי להחלפת המכשיר.

אובדן מכשיר

 • במקרה של אובדן מכשיר, הוועדה האזורית של משרד הבריאות עשויה לדון בבקשה למימון מכשיר חדש, בהתאם לשיקולים נוספים.
 • הוועדה עשויה לאשר חד-פעמית מכשירים נוספים, בהשתתפות עצמית נוספת בסך 1,000 ש"ח למכשיר.

חשוב לדעת

 • התאמת המכשיר תתבצע בפגישה בין קלינאי התקשורת לבין הילד והוריו, בהתאם ליכולת שיתוף הפעולה של הילד.
 • חשוב לוודא בעת התאמת המכשיר, כי היא מתבצעת על-ידי קלינאי תקשורת מוסמך, בעל תואר ורישיון ממשרד הבריאות, ובעל ניסיון בשיקום שמיעה והתאמת מכשירי שמיעה לילדים.
  • כאשר מדובר בילד עד גיל 5, בדיקת שמיעה התנהגותית תבוצע על-ידי שני קלינאי תקשורת, אשר לפחות אחד מהם בעל ניסיון של מעל שנתיים בתחום בדיקות השמיעה לתינוקות וילדים.
 • מכשיר השמיעה המותאם יימסר לילד לתקופת ניסיון בת ארבעה שבועות לפחות, בהתאם לצורכי הילד.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.