החל מיום 01.04.2024 קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שיקום מסוימים לזכאים
עד ליום 01.10.2024, מכשירי ניידות מורכבים יישארו באחריות משרד הבריאות. לרשימה המלאה ראו: מכשירי השיקום והניידות (רפורמה בציוד שיקומי)
המימון הוא בשיעורים משתנים לפי סוג המכשיר, אך לאוכלוסיות מסוימות ניתן פטור מתשלום השתתפות עצמית


שימו לב
הרפורמה בציוד השיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) עברה ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.04.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.10.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • למידע על כלל המכשירים שיעברו במסגרת הרפורמה ראו: מכשירי השיקום והניידות (רפורמה בציוד שיקומי)
 • המידע באתר על הרפורמה הוא חלקי, ויעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

החל מיום 01.04.2024 קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה. עד ליום 01.10.2024, מכשירי שיקום מסוימים יישארו באחריות משרד הבריאות.

פירוט הסיוע

 • השתתפות קופות החולים או משרד הבריאות (בהתאם לסוג המכשיר) היא בשיעורים משתנים מהמחיר שנקבע.
 • לחלק מהמכשירים ניתן מימון מלא (ראו פרטים בהמשך ברשימת מכשירי השיקום).
 • יש אוכלוסיות שיפורטו בהמשך שפטורות מכל תשלום של השתתפות עצמית.

מי זכאי?

 • תושבים עם מוגבלות קבועה שזקוקים למכשיר השיקום ומתגוררים בקהילה (לא מאושפזים במסגרת סיעודית/שיקומית).
 • בעקבות עתירה לבג"ץ נקבע שהמדינה אחראית למימון גם עבור מי שמתגוררים במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (ראו "פסקי דין" בהמשך).
 • קטינים חסרי מעמד שמבוטחים בביטוח רפואי לילדים שאינם תושבים זכאים לסיוע כפי שהוא ניתן לקטינים בעלי תושבות.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות במימון קופת החולים לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע מקופת החולים להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי?

פטור מתשלום השתתפות עצמית

 • תושבים שזכאים לקבל מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) ומשתייכים לאחת האוכלוסיות הבאות זכאים לפטור מתשלום השתתפות עצמית:
  1. מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
  2. מקבלי תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים
  3. מקבלי קצבת נכות מלאה ליחיד (בודד)
  4. מקבלי קצבת נכות מלאה שכוללת תוספת משפחה (״תלויים״)
  5. מקבלי קצבת נכות כעקרות בית
  6. מקבלי הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה)
  7. חסידי אומות העולם
  8. ילדים ונוער עד גיל 18 (הפטור מתשלום ההשתתפות העצמית הוא רק עבור מכשירי ניידות).
  9. אנשים שהכנסת משפחתם (נטו) לא עולה על גובה קצבת הזקנה עם השלמת ההכנסה שמשולמת לפי הרכב משפחה.
 • על מנת לקבל פטור מהשתתפות עצמית לאנשים שהכנסת משפחתם לא עולה על גובה קצבת הזקנה עם תוספת השלמת ההכנסה (סעיף 9 לעיל), יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • שלושה תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג שכירים, או שומה אחרונה ממס הכנסה לעובדים עצמאים.
  • אישורים על קבלת גמלאות או קצבאות מהביטוח הלאומי.
  • אישור על קבלת קצבת פנסיה מישראל או מחו"ל.
  • אישור על קבלת תגמולים ממשרד הביטחון.
  • אישור על קבלת תגמולים ממשרד האוצר לנפגעי פעולות הנאצים.

רשימת מכשירי השיקום

תהליך מימוש הזכות

מכשירי שיקום שבאחריות קופות החולים

מכשירי שיקום שבאחריות משרד הבריאות

 • לרשימת מכשירי השיקום שבאחריות קופות החולים ראו כאן.
 • יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים כדי לקבל המלצה על הצורך להשתמש במכשיר שיקום.
 • המסמכים שצריכים לצרף לבקשת הסיוע:
  • למכשירי שמיעה - הפניית רופא אא"ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית
  • תצלום תעודת זהות
 • מבקשי הסיוע יכולים להגיש את המסמכים באמצעות קופת החולים.
 • ניתן גם להגיש את המסמכים ישירות לרכז/ת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה (בזמני קבלת הקהל, בדואר או בפקס).
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך ורכישת המכשיר יפורטו במכתב התשובה שיישלח למי שאושרה בקשתם (רוב המכשירים נרכשים על-ידי משרד הבריאות בלבד).
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל)

ערעורים וקבילות

חשוב לדעת

 • החל מ-01.04.2024, עברה האחריות למימון ואספקת מכשירי ניידות פשוטים לקופות החולים. למידע נוסף ראו: אביזרי ומכשירי שיקום.
 • מוקדי השירות של קופות החולים
  • כללית: מוקד כללית הנדסה בטלפון 5515*.
  • מכבי: מוקד מכבי ללא הפסקה בטלפון 3555*.
  • מאוחדת: מוקד מאוחדת בטלפון 3833*.
  • לאומית: מוקד לאומית בטלפון 507*.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים