משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום לזכאים
המימון הוא בשיעור 75% מהמחיר שנקבע למכשיר, אך במקרים שיפורטו ניתן מימון מלא
יש לפנות ללשכת הבריאות לפני רכישת המכשיר


שימו לב
רפורמה צפויה בציוד שיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) תעבור ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה (01.01.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה (01.07.2024) - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • מידע נוסף על הרפורמה יעודכן ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

דף זה עוסק בסיוע במימון מכשירי שיקום.

פירוט הסיוע

 • השתתפות המשרד היא בשיעור 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר, על-פי חלוקה לשתי קבוצות:
  • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
  • מכשירים שיש לבדוק לגביהם 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על-פי ההצעה הזולה ביותר.
 • לחלק מהמכשירים ניתן מימון מלא (ראו פרטים בהמשך ברשימת מכשירי השיקום).
 • ההשתתפות העצמית היא בשיעור 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות, אך האוכלוסיות שיפורטו בהמשך פטורות מכל תשלום.

מי זכאי?

 • תושבים עם מוגבלות קבועה שזקוקים למכשיר השיקום ומתגוררים בקהילה (לא מאושפזים במסגרת סיעודית/שיקומית).
 • בעקבות עתירה לבג"ץ נקבע שהמדינה אחראית למימון גם עבור מי שמתגוררים במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (ראו "פסקי דין" בהמשך).
 • קטינים חסרי מעמד שמבוטחים בביטוח רפואי לילדים שאינם תושבים זכאים לסיוע כפי שהוא ניתן לקטינים בעלי תושבות.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי

פטור מתשלום השתתפות עצמית

 • האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום השתתפות עצמית:
 • לקבלת הפטור מהתשלום יש להגיש אישורים רלוונטיים.
 • מי שמתקשים לממן את חלקם יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים כדי לקבל המלצה (ראו פירוט בהמשך).
 • המסמכים שצריכים לצרף לבקשת הסיוע:
  • למכשירי שמיעה - הפניית רופא אא"ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית
  • למכשירי עזר לראיה (כולל תותבות עיניים) - המלצה של רופא עיניים
  • תותבות שד - המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג
  • תצלום תעודת זהות
 • מבקשי הסיוע יכולים להגיש את המסמכים באמצעות קופת החולים.
 • ניתן גם להגיש את המסמכים ישירות לרכז/ת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה (בזמני קבלת הקהל, בדואר או בפקס).
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך ורכישת המכשיר יפורטו במכתב התשובה שיישלח למי שאושרה בקשתם (רוב המכשירים נרכשים על-ידי משרד הבריאות בלבד).
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל)

ערעורים וקבילות

חשוב לדעת

 • האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.


ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים