משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום לזכאים
המימון הוא בשיעור 75% מהמחיר שנקבע למכשיר, אך במקרים שיפורטו ניתן מימון מלא
יש לפנות ללשכת הבריאות לפני רכישת המכשיר
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


שימו לב
רפורמה צפויה בציוד שיקומי (מכשירי שיקום וניידות)
 • האחריות על מכשירי שיקום וניידות (ציוד שיקומי) תעבור ממשרד הבריאות לקופות החולים בשתי פעימות:
  • פעימה ראשונה - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות פשוטים ומורכבים חלקית.
  • פעימה שניה - תעבור האחריות על מכשירי שיקום וניידות מורכבים.
 • מידע נוסף על הרפורמה ותאריכי הכניסה לתוקף של הפעימות יעודכנו ב"כל זכות" לאחר פרסום ועדכון המידע על-ידי קופות החולים ומשרד הבריאות.

דף זה עוסק בסיוע במימון מכשירי שיקום.

פירוט הסיוע

 • השתתפות המשרד היא בשיעור 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר, על-פי חלוקה לשתי קבוצות:
  • מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
  • מכשירים שיש לבדוק לגביהם 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על-פי ההצעה הזולה ביותר.
 • לחלק מהמכשירים ניתן מימון מלא (ראו פרטים בהמשך ברשימת מכשירי השיקום).
 • ההשתתפות העצמית היא בשיעור 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות, אך האוכלוסיות שיפורטו בהמשך פטורות מכל תשלום.

מי זכאי?

 • תושבים עם מוגבלות קבועה שזקוקים למכשיר השיקום ומתגוררים בקהילה (לא מאושפזים במסגרת סיעודית/שיקומית).
 • בעקבות עתירה לבג"ץ נקבע שהמדינה אחראית למימון גם עבור מי שמתגוררים במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (ראו "פסקי דין" בהמשך).
 • קטינים חסרי מעמד שמבוטחים בביטוח רפואי לילדים שאינם תושבים זכאים לסיוע כפי שהוא ניתן לקטינים בעלי תושבות.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי

פטור מתשלום השתתפות עצמית

 • האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום השתתפות עצמית:
 • לקבלת הפטור מהתשלום יש להגיש אישורים רלוונטיים.
 • מי שמתקשים לממן את חלקם יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

 • מכשירי השיקום כוללים:
  • מכשירי שמיעה ומערכת FM אישית לילדים ונוער עד גיל 18. למידע נוסף ראו כאן. למידע על הזכאות מעל גיל 18 (באחריות קופות החולים) ראו כאן.
  • מכשירי עזר לראייה לילדים ונוער עד גיל 18 :משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים, עדשות מגע לראיה (כולל עדשות סקלראליות), משקפיים אפקיות לתינוקות, משקפיים ביפוקאלים או מולטיפוקאלים. למידע נוסף ראו כאן.
  • תותבת עין לכל הגילאים וללא השתתפות עצמית.
  • עדשה (תותבת) סקלראלית של גלגל העין לכל הגילאים וללא השתתפות עצמית.
  • תותבת אף.
  • תותבת אוזן.
  • תותבת שד (פרוטזת שד) - זכאות תינתן אחת לשנתיים. משרד הבריאות מממן את כל העלות או עד תקרת ההשתתפות שנקבעה (הנמוך מביניהם).
  • חזייה לתותבת שד - המימון ניתן פעם אחת בלבד. משרד הבריאות מממן את כל העלות (לא נדרשת השתתפות עצמית).
  • מכשירי תקשורת תומכת וחלופית - משרד הבריאות מממן את כל העלות. למידע נוסף ראו כאן.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים כדי לקבל המלצה (ראו פירוט בהמשך).
 • המסמכים שצריכים לצרף לבקשת הסיוע:
  • למכשירי שמיעה - הפניית רופא אא"ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית
  • למכשירי עזר לראיה (כולל תותבות עיניים) - המלצה של רופא עיניים
  • תותבות שד - המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג
  • תצלום תעודת זהות
 • מבקשי הסיוע יכולים להגיש את המסמכים באמצעות קופת החולים.
 • ניתן גם להגיש את המסמכים ישירות לרכז/ת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה (בזמני קבלת הקהל, בדואר או בפקס).
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך ורכישת המכשיר יפורטו במכתב התשובה שיישלח למי שאושרה בקשתם (רוב המכשירים נרכשים על-ידי משרד הבריאות בלבד).
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל)

ערעורים וקבילות

חשוב לדעת

 • האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.


גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים