הקדמה:

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום לזכאים
גובה ההשתתפות הוא 75% מהמחיר שנקבע, על-פי סוג המכשיר. במקרים שיפורטו בהמשך ניתן מימון מלא
יש לפנות ללשכת הבריאות טרם רכישת המכשיר


הערת עריכה
כשמעדכנים מידע בערך הזה, חשוב לעדכן את המידע גם בערכים המתייחסים למכשירי השיקום הספציפיים.
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 11:17, 14 במרץ 2021 (IST)

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה, דף זה עוסק במכשירי השיקום.

 • מרבית המכשירים נרכשים על-ידי משרד הבריאות, ללא אפשרות לרכישה עצמית.

פירוט הסיוע

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות קבועה הזקוק למכשיר שיקום ומתגורר בקהילה.
 • על-פי קביעת בג"ץ, המדינה אחראית למימון גם עבור מי ששוהה במסגרת חוץ ביתית של משרד הרווחה (ראו "פסקי דין" בהמשך).
 • קטינים חסרי מעמד המבוטחים בביטוח רפואי לילדים שאינם תושבים זכאים לסיוע כפי שהוא ניתן לקטינים בעלי תושבות.

נפגעי תאונות דרכים

 • ככלל, נפגעי תאונות דרכים מבוטחים על-פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 • עם זאת, הם זכאים כיום לקבל מכשירי שיקום וניידות ממשרד הבריאות לאחר סיום ההליך המשפטי בעניינם מול חברת הביטוח, ובתנאי שפסק הדין/הסכם הפשרה שנקבע אינו כולל פיצויים עבור המכשירים גם לעתיד ואינו מונע ממשרד הבריאות להיפרע מחברת הביטוח.
 • עד למתן ההחלטה המשפטית, חברת הביטוח אחראית לאספקה או למימון של המכשירים הנחוצים.
 • לפרטים נוספים, ראו חוזר מינהל רפואה מס' 15/2014 - אישור אביזרי שיקום וניידות ומכשירי הליכה לנפגעי תאונות דרכים.

מי לא זכאי

פטור מתשלום השתתפות עצמית

 • למכשירי השיקום הבאים לא נדרשת השתתפות עצמית:
  • תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות
  • תותבות שד וחזייה לתותבת שד
 • לגבי שאר מכשירי השיקום, האוכלוסיות הבאות פטורות מתשלום השתתפות עצמית:
 • לקבלת הפטור מהתשלום יש צורך להגיש אישורים מתאימים, בהתאם לסיבה המזכה.
 • אנשים המתקשים לממן את חלקם, יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

 • רשימת המכשירים, שנקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כוללת:
  • מכשירי שמיעה ומכשירי F.M לילדים ונוער עד גיל 18 (למידע על זכאות מעל גיל 18 ראו סיוע במימון מכשירי שמיעה למבוגרים).
  • תותבות עיניים ותותבות (עדשות) סקלראליות לבני כל הגילאים. משרד הבריאות מממן את מלוא העלות (לא נדרשת השתתפות עצמית).
  • מכשירי עזר לראייה (משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות) לילדים ונוער עד גיל 18.
  • עדשות מגע לראייה (כולל עדשות מגע סקלראליות) לילדים ונוער עד גיל 18 שאינם יכולים להרכיב משקפיים.
  • תותבות פנים – אף/אוזן/אורביטלית.
  • תותבת שד, אחת לשנתיים. משרד הבריאות מממן את מלוא העלות או תקרת ההשתתפות שנקבעה (הנמוך מביניהם).
  • חזייה לתותבת שד - המימון ניתן פעם אחת בלבד. משרד הבריאות מממן את מלוא העלות (לא נדרשת השתתפות עצמית).
  • מכשירי תקשורת תומכת וחלופית - למידע נוסף.
 • ראו פרטים נוספים בנוהלי משרד הבריאות:

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא הרלוונטי בקופת החולים (ראו פירוט בהמשך) לשם קבלת המלצה.
 • המסמכים הנדרשים לבקשת הסיוע:
  • למכשירי שמיעה - הפניית רופא אא"ג והמלצת קלינאית תקשורת בצירוף בדיקה אודיולוגית
  • למכשירי עזר לראיה (כולל תותבות עיניים) - המלצה של רופא עיניים
  • תותבות שד - המלצה של רופא משפחה/ רופא פנימי/ אונקולוג/ כירורג
  • תצלום תעודת זהות
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונים או נציג מטעמם.
 • את הבקשה מגישים לרכז/ת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך ורכישת המכשיר יפורטו במכתב התשובה שיישלח למי שאושרה בקשתם (מרבית המכשירים נרכשים על-ידי משרד הבריאות בלבד).
 • מי שקיבלו אישור זכאות לרכישה עצמית, יעבירו ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
  • אישור הזכאות
  • טופס אישור קבלת המכשיר (חתום)
  • חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים
  • פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל)

ערעורים וקבילות


חשוב לדעת

 • האישור למימון המכשיר יהיה בתוקף למשך חצי שנה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים