הקדמה:

קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה למבוטחים מבוגרים
החל מאפריל 2020 הזכאות לכלל גילאי 18 ומעלה היא להחזר של עד 3,000 ש"ח עבור מכשיר לכל אוזן, אחת ל-3.5 שנים
מבוטחים בביטוח משלים עשויים להיות זכאים להשתתפות נוספת במימון המכשירים
למידע נוסף, ראו באתר כל הבריאות


שימו לב
משרד הבריאות האריך את הזכאות לשירותים רפואיים מסויימים, שהופסקו בשל הקורונה, למי שעברו את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה
כל זכאות של מבוטח שתוקפה פקע בשל גילו, החל מה-19.03.2020 ועד 31.08.2020, מוארכת באופן אוטומטי ב-3 חודשים מהמועד שפקעה. לרשימת השירותים שתוקפם הוארך ראו הארכת זכאות לשירותים רפואיים מתוקף סל הבריאות, למי שעבר את גיל הזכאות בתקופת משבר הקורונה.

קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה למבוטחים הזקוקים למכשיר שמיעה.

 • אחת ל- 3.5 שנים ניתן לקבל מכשיר שמיעה מדגם בסיסי לכל אוזן, ללא כל השתתפות עצמית.
 • אם מעוניינים לשדרג למכשיר יקר יותר, יש לשלם השתתפות עצמית בשיעור ההפרש שבין סכום המכשיר (כפי שסוכם בין הקופה לספק ההסדר) ל-3,000 ש"ח.
 • מבוטחים בביטוח משלים עשויים להיות זכאים להשתתפות נוספת במימון המכשירים, לפרטים ראו אתר כל הבריאות ואצל קופת החולים המבטחת.

מי זכאי?

 • מבוטחים בקופות החולים בני 18 ומעלה, שעברו בדיקה במכון שמיעה ונקבע כי הם זקוקים למכשיר.
 • לילדים עד גיל 18 ההשתתפות במימון המכשירים ניתנת על-ידי משרד הבריאות. למידע נוסף ראו סיוע במימון מכשירי שמיעה לילדים.

תהליך מימוש הזכות

 • קופות החולים הגיעו (כל אחת בנפרד) להסדרים עם מכוני שמיעה ויבואני מכשירי שמיעה מסוימים.
 • המבוטחים יכולים לרכוש את מכשירי השמיעה אצל ספקים שבהסדר עם קופת החולים ולקבל החזר.
 • מי שמעוניינים לרכוש מכשירי שמיעה באופן פרטי ולא במכון שמצוי בהסדר, צריכים לוודא לפני רכישת המכשיר אם קיים בקופת החולים מסלול החזר עבור רכישה פרטית (קופות החולים רשאיות, אך אינן מחויבות, לאפשר מסלול החזר על רכישה פרטית).

פנייה לקופת החולים

 • לפרטים על אופן מימוש הזכאות, יש לפנות לסניף של קופת החולים המבטחת.

זכאות להחלפת מכשיר שמיעה

 • הזכאות להחלפת מכשיר שמיעה הינה אחת ל-3.5 שנים.
 • אם מצב השמיעה של המטופל השתנה באופן כזה שהמכשיר אינו יכול לשמש אותו עוד באופן סביר גם לאחר ביצוע התאמות, הקופה תחליף את המכשיר גם אם טרם חלפו 3.5 שנים.
 • במקרה של אבדן המכשיר טרם חלפו 3.5 שנים, הקופה תספק למטופל מכשיר חלופי מדגם זהה, והזכאות להחלפה תהיה לאחר שיחלפו 3.5 שנים ממועד אספקת המכשיר החלופי.
קופת חולים מוקד שירות לקוחות מידע באתר קופת החולים
כללית 1-222-2700 מכשירי שמיעה
לאומית 1-700-507-507 מכשיר שמיעה
מאוחדת 1-222-3833 מכשירי שמיעה
מכבי *3555 מכשיר שמיעה לבוגרים

חשוב לדעת

 • חשוב לוודא בעת התאמת המכשיר, כי היא מתבצעת על-ידי קלינאי תקשורת מוסמך, בעל תואר ורישיון ממשרד הבריאות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.