קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה למבוטחים מבוגרים
הזכאות מגיל 18 ומעלה היא להחזר של עד 3,141.37 ₪ עבור מכשיר לכל אוזן, אחת ל-3.5 שנים (נכון ל-2024)
מבוטחים בביטוח משלים עשויים להיות זכאים להשתתפות נוספת במימון המכשירים
הסיוע במימון מכשירי שמיעה לילדים עד גיל 18 נמצא באחריות משרד הבריאות
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


קופות החולים משתתפות במימון מכשירי שמיעה למבוטחים שזקוקים למכשירי שמיעה.

 • אחת ל-3.5 שנים ניתן לקבל מכשיר שמיעה מדגם בסיסי לכל אוזן, ללא כל השתתפות עצמית.
 • אם מעוניינים לשדרג למכשיר יקר יותר יש לשלם השתתפות עצמית בשיעור ההפרש שבין סכום המכשיר (כפי שסוכם בין הקופה לספק שבהסדר) ל-3,141.37 ₪ (נכון ל-2024).
 • מבוטחים בביטוח משלים עשויים להיות זכאים להשתתפות נוספת במימון המכשירים. לפרטים ראו אתר כל הבריאות ואצל קופת החולים המבטחת.

מי זכאי?

 • מבוטחים בקופות החולים מגיל 18 ומעלה עם לקות שמיעה חד-צדית או דו-צדית שמחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה.
שימו לב
הסיוע במימון מכשירי שמיעה לילדים עד גיל 18 נמצא באחריות משרד הבריאות.

תהליך מימוש הזכות

 • לכל אחת מקופות החולים יש הסדר עם ספקים: מכוני שמיעה ויבואני מכשירי שמיעה מסוימים.
 • המבוטחים יכולים לרכוש את מכשירי השמיעה אצל הספקים שבהסדר עם קופת החולים ולקבל החזר.
 • מי שמעוניינים לרכוש מכשירי שמיעה באופן פרטי ולא במכון שמצוי בהסדר, צריכים לוודא לפני הרכישה אם קיים בקופת החולים מסלול החזר עבור רכישה פרטית (קופות החולים רשאיות, אך לא חייבות, לאפשר מסלול החזר על רכישה פרטית).
 • לפרטים על אופן מימוש הזכאות, יש לפנות לקופת החולים המבטחת.

בדיקות והתאמת המכשיר

 • על המבוטח לפנות לבדיקת רופא אף-אוזן-גרון שתכלול בדיקה אוטוסקופית והפניה לבדיקת שמיעה במכון אודיולוגי עם פירוט תוצאות הבדיקה האוטוסקופית וציון שאין התוויות נגד לשימוש במכשירי שמיעה. על הרופא לציין בהפנייה האם המבוטח חייב לחזור אליו עם בדיקת השמיעה במקביל להמשך תהליך שיקום השמיעה.
 • בהתאם לממצאי בדיקת השמיעה במכון האודיולוגי, קלינאי התקשורת ימליץ על שיקום שמיעתי או חזרה עם ממצאי הבדיקה לרופא אף-אוזן-גרון. כמו כן, המבוטח יקבל ייעוץ בנוגע לשיקום שמיעה.
 • עם הפניית הרופא ותוצאות בדיקות השמיעה המבוטח יפנה למכון שמבצע התאמת מכשירים. המבוטח יקבל את רשימת המכונים שבהסכם עם הקופה והוא רשאי לבחור מתוכם את המכון שבו יבצע את תהליך שיקום השמיעה והתאמת המכשיר.
 • במכון, קלינאי התקשורת יתאים למבוטח מכשירי שמיעה על פי שיקולים מקצועיים, צרכיו של המטופל, רצונו והעדפותיו ובהתאם לבדיקת התאמה מקצועית שתבוצע במכון.
  • קלינאי התקשורת יבצע הליך מקיף ומקצועי של התאמת מכשירי השמיעה, כיוון המכשירים, הדרכה וליווי מקצועיים בהתאם לצרכי המטופל.
  • ההמלצה המקצועית לגבי רמתם הטכנולוגית של המכשירים תיעשה לפי שיקולים מקצועיים קליניים של קלינאי התקשורת ובהתאם לצרכיו של המבוטח, רצונו והעדפותיו.
  • ההמלצה לא מחייבת את המבוטח והוא רשאי לרכוש מכשירים ברמה טכנולוגית אחרת (גבוהה או נמוכה) או תצורה אחרת שמתאימה לצרכי שמיעתו, ללא צורך באישור נוסף.
שימו לב
כל קופה יכולה לבחור אם לקיים בו זמנית ובאותו מקום את בדיקת השמיעה, הייעוץ וההתאמה או לפצל אותן, בתנאי שהייעוץ יתבצע במעמד בדיקת השמיעה או בהתאמה המכשיר.

תקופת ניסיון

 • בשלב הראשון מכשיר השמיעה יימסר למבוטח לתקופת ניסיון של 4 שבועות לפחות, תמורת השתתפות עצמית בגובה המכשיר עצמו שתינתן באמצעות ערובה (כמו המחאה דחויה או פרטי כרטיס אשראי).
 • במהלך תקופת הניסיון המבוטח יגיע למכון שבו בוצעה התאמת המכשירים לצורך כיוונים, הסברים וכו׳ שיתבצעו, ככל שניתן, על ידי קלינאי התקשורת שביצע את התאמת המכשירים למבוטח ומכיר את מאפייניו וצרכיו התפקודיים.
 • הערובה שניתנה תוחזר למבוטח בסיום תקופת הניסיון.
שימו לב
 • מבוטח שלא ישיב את המכשירים במועד לא יוכל להשיב את המכשירים ולקבל לידיו את הערובה שנתן והיא תמומש והוא ייחשב כמי שהמכשירים סופקו לו לשביעות רצונו.
 • אם בזמן תקופת הניסיון המבוטח לא מעוניין במכשירים, עליו להחזירם במצב תקין והוא יוכל לקבל מכשירים מתאימים אחרים או לחילופין לפנות ביוזמתו למכונים אחרים שבהסכם. בכל מקרה, המבוטח לא יחוייב בתשלום עבור תקופת הניסיון.

החלפת מכשיר השמיעה

 • הזכאות להחלפת מכשיר שמיעה היא אחת ל-3.5 שנים.
 • אם מצב השמיעה של המטופלים השתנה באופן שלא מאפשר שימוש סביר במכשיר אחרי ביצוע התאמות, הקופה תחליף את המכשיר גם אם טרם חלפו 3.5 שנים.

חשוב לדעת

 • חשוב לוודא שהתאמת המכשיר נעשית על-ידי קלינאי תקשורת מוסמך בעל תואר ורישיון ממשרד הבריאות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • ערך זה נכתב בסיוע ארגון בקול.