ילדים שהוכרו על-ידי משרד הרווחה ומשולבים בחינוך הרגיל זכאים לסיוע במימון השתתפותם בקייטנות עירוניות של הרשויות המקומיות, או בקייטנות שזכו במכרז של משרד הרווחה
במהלך הקייטנה הילדים זכאים לליווי של סייעת השילוב המלווה אותם לאורך שנת הלימודים


ילדים על הרצף האוטיסטי זכאים, בהתאם לתנאים, לסיוע במימון השתתפותם בקייטנות עירוניות שמפעילות הרשויות המקומיות בחודשי הקיץ, או בקייטנות שזכו במכרז של משרד הרווחה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ליווי של סייעת השילוב

  • במהלך הקייטנה הילדים זכאים לליווי של סייעת השילוב המלווה אותם לאורך שנת הלימודים, בתנאי שהקייטנה מפוקחת ומאושרת על-ידי משרד החינוך. אם לא ניתן להעסיקה, תלווה את הילד ממלאת המקום של הסייעת במהלך שנת הלימודים הרגילה. אם לא ניתן להעסיק את ממלאת המקום, תלווה את הילד סייעת שיש לה נסיון קודם בעבודה עם תלמידים בעלי לקויות דומות ועם גילאים דומים, שאינה עובדת בקביעות באותה מסגרת.
  • הסייעת תעבוד באותו היקף שעות שאושר לתלמיד במהלך שנת הלימודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים