הקדמה:

אלמן/ה עם ילדים והורים שכולים כתוצאה מפעול איבה ושהם מחוסרי דיור או זקוקים להחלפת דירה, עשויים להיות זכאים למימון שכירות פרטית
משך המימון מוגבל בזמן, ובמקרים מסוימים על הזכאים להציג תוכנית מעשית למגורי הקבע לאחר שייפסק הסיוע
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן או אלמנה עם ילדים והורים שכולים כתוצאה מפעולת איבה, שהם מחוסרי דיור או זקוקים להחלפת דירה עשויים להיות זכאים למימון שכירות פרטית לתקופה מוגבלת.

מי זכאי?

 • אלמן/ה (של מי שנהרג/ה בפעולת איבה) שיש לו/ה ילדים.
 • הורים שכולים (של מי שנהרג/ה בפעולת איבה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה באמצעות פקיד השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של הזכאי.

מחוסרי דיור

 • אלמן או אלמנה עם ילדים והורים שכולים שהם מחוסרי דיור, הפונים בבקשה להשתתפות במימון שכירות פרטית - יינתן להם הסיוע לתקופת השנה הראשונה שבסמוך לאסון, עם אפשרות הארכה לתקופה של שנה נוספת (שנה שנייה).
 • במהלך השנה השנייה לאסון, על הפונה להציג למוסד לביטוח לאומי תכנית מעשית לפתרון מגורי קבע -
  • במקרה שלא הוצגה תכנית מעשית לפתרון מגורי קבע, לא יינתן סיוע נוסף במימון שכר דירה מעבר לשנתיים שאושרו.
  • במקרה שהציג הפונה תכנית מעשית לפתרון מגורי קבע במהלך השנה השנייה, והוא זקוק להמשך מגורים בשכירות עד היכנסו לדירת הקבע, יינתן לו סיוע במימון שכר דירה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת, ובסך הכול עד 3 (שלוש) שנים בלבד.

החלפת דירה

 • לאלמן/ה עם ילדים ולהורים שכולים יינתן סיוע לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד במקרה שהם עומדים בשני התנאים הבאים:
  1. הם מחליפים דירה ומבקשים סיוע בשל אחת מהסיבות הבאות: צפיפות ביחס למספר הנפשות, מגורים בסטנדרט בנייה נמוך מהמקובל, סביבה לא מתאימה, בריאות, סיבה רגשית או משפחתית.
  2. קיים פער בזמנים ממועד פינוי דירתם ועד לקבלת הדירה החדשה, ובגלל הפער, הם נזקקים לסיוע זמני במימון שכר דירה.

חשוב לדעת

 • העזרה למטרת פתרון בעיית דיור היא חד פעמית ומתייחסת לסעיף זכאות אחד בלבד (רכישת דירה, או החלפת דירה, או שיפוצים, או כיסוי חוב וכיו"ב). משפחה שקיבלה סיוע במימון שכירות פרטית לא תהיה זכאית להלוואות או מענקים אחרים בנושא דיור.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים