במקרה של מוות פתאומי במשפחה, ניתן לקבל סיוע ותמיכה מגופים שונים


מערכות הבריאות והחינוך, הרשויות המקומיות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים מציעים למשפחות שאיבדו את יקיריהן סיוע- נפשי, חומרי, או אחר, בהתאם לצורך ולמקרה.

מי זכאי?

  • בני משפחה שאיבדו את יקיריהם.

הסיוע הניתן

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים