הרשויות המקומיות מעניקות סיוע ותמיכה לתושבים שבן משפחתם נפטר או נהרג
לצורך קבלת הסיוע, על בני הזוג שהתאלמנו לשנות את מעמדם האישי במשרד הפנים
ראו מדריכים להוצאת תעודת פטירה ולשינוי מעמד אישי בפורטל המידע והשירותים הממשלתיים

הרשויות המקומיות מעניקות סיוע ותמיכה לתושבים שבן משפחתם נפטר או נהרג.

מי זכאי?

  • תושבי הרשות המקומית שבן משפחתם נהרג או נפטר.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות