הרשויות המקומיות מעניקות סיוע ותמיכה לתושבים שבן משפחתם נפטר או נהרג
לצורך קבלת הסיוע, על בני הזוג שהתאלמנו לשנות את מעמדם האישי במשרד הפנים
ראו הוצאת תעודת פטירה ושינוי מעמד אישי באתר רשות האוכלוסין וההגירה

הרשויות המקומיות מעניקות סיוע ותמיכה לתושבים שבן משפחתם נפטר או נהרג.

מי זכאי?

  • תושבי הרשות המקומית שבן משפחתם נהרג או נפטר.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות