הקדמה:

אסיר משוחרר הזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון, זכאי להשתתפות בשכר דירה
אם האסיר ניתק את קשריו עם רש"א ואינו נמצא עוד ב"טיפול אינטנסיבי" - יופסק הסיוע
סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


אסיר משוחרר (או לפני שחרור) הזקוק לסיוע מיוחד של משרד הבינוי והשיכון יכול לממש את זכאותו להשתתפות בשכר דירה באמצעות רש"א (הרשות לשיקום האסיר).

 • הסיוע ניתן בשכירת דירה הנמצאת ב"ישוב שכר דירה".
 • סיוע זה לא ימנע בעתיד סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון.
 • סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה, והוא יינתן לתקופה של 12 חודשים.

מי זכאי?

 • אסיר שתקופת המאסר האחרונה שלו הייתה 6 חודשים רצופים לפחות.
 • האסיר מקבל "טיפול אינטנסיבי", כלומר נמצא בקשר טיפולי רציף עם רכז רש"א או גורם טיפולי אחר בקהילה.
 • מי שגילו 18 ומעלה.
 • מי שהגיש את הבקשה לסיוע בתוך 6 חודשים ממועד השחרור.
 • אם האסיר בעל משפחה ובבעלותו דירה, או שהוא מחזיק בדירה בשכירות בשיכון הציבורי, או שבן זוגו מממש סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי - במקרים אלו האסיר זכאי לממש סיוע בשכ"ד להוסטל של רש"א, רק בתנאי שסך כל ההכנסות של המשפחה אינן עולות על השכר הממוצע במשק או שבן הזוג ו/או ילדיו ממשיכים להתגורר בדירה - על פי דוח העובד הסוציאלי.
 • אסירים דרי רחוב: אם טרם כניסת האסיר למאסר הכיר בו משרד הרווחה כדר רחוב, יוכל האסיר להיכלל בתוכנית סיוע בשכר דירה לאסירים משוחררים.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לסיוע ניתן להגיש בכל אחד מסניפי החברות הנותנות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה ברחבי הארץ:
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות
  • אישור של שירות בתי הסוהר בנוגע לתקופת המאסר ותאריך השחרור (טופס שהייה).
  • אישור על "טיפול אינטנסיבי" מיועץ שיקום מחוזי של רש"א (נספח ג').
  • דו"ח סוציאלי מהעובד הסוציאלי המטפל באסיר.
  • לאסירים נשואים - תעודת נישואים + 3 אישורי הכנסה אחרונים של בני המשפחה העובדים.
  • לאסירים גרושים - תעודת גירושים + הסכם הגירושים.
  • אם הייתה ברשות האסיר דירה פרטית או בבעלות ציבורית - מסמכים המאשרים שהנכס אינו ברשותו.
 • את הבקשה יבדוק הממונה המחוזי לאכלוס במשרד הבינוי והשיכון.
 • לאחר אישור הבקשה, תונפק תעודת זכאות שתועבר למבקש הסיוע באמצעות החברה נותנת השירותים.
 • דרגת הסיוע תינתן בהתאם לסוג הזכאות.

ערעור

 • במקרה שהאסיר אינו מסכים לסיוע שניתן לו בהתאם לתעודת הזכאות, זכותו לערער לוועדת החריגים באמצעות החברה אשר באמצעותה הוגשה הבקשה.

חשוב לדעת

 • במקרה שהאסיר ניתק את קשריו עם רש"א ואינו נמצא עוד ב"טיפול אינטנסיבי" - הסיוע במסגרת זו יופסק.
 • לאחר מימוש הסיוע בשכר הדירה, ניתן לבקש סיוע נוסף רק לאחר 36 חודשים מתום הסיוע הקודם.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים