הקדמה:

מקבלי קצבת שאירים בגיל הפרישה עשויים לקבל הנחה בתשלום הארנונה עבור 100 מ"ר מדירתם
גובה ההנחה נקבע על פי החלטת כל רשות מקומית
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


מקבלי קצבת שאירים שהגיעו לגיל הפרישה עשויים לקבל הנחות בתשלומי הארנונה עבור 100 מ"ר מדירתם, בהתאם לתנאי הזכאות.

מי זכאי?

 • מקבלי קצבת שאירים בגיל הפרישה, עשויים להיות זכאים להנחה של עד 25% במסי ארנונה. הרשות המקומית רשאית להתייחס למצבו החומרי של מקבל הקצבה ולקבוע מבחנים לזכאות, כגון מבחני הכנסה.
 • מי שהכנסותיו אינן גבוהות מהשכר הממוצע במשק, עשוי לקבל הנחה של עד 30%.
 • מי שמקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת השאירים, עשוי להיות זכאי להנחה בשיעור של 100%.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • במקרים שיידרשו, יש להמציא לרשות המקומית אישור על ההכנסות.
 • אין צורך לפנות לביטוח הלאומי, האישורים לגבי קבלת הקצבה מועברים מהביטוח הלאומי ישירות לרשויות המקומיות.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים