כל נפגע עבירה זכאי למסור הצהרה בכתב על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בעקבות הפגיעה
התובע מחויב להגיש את הצהרת הנפגע לבית המשפט, כחלק מהראיות בטיעונים לעונש
למידע נוסף ראו מידע לנפגעי עבירה באתר פרקליטות המדינה וקביעת העונש באתר לזכויות נפגעות ונפגעי עבירה


נפגע עבירה, כהגדרתו בחוק זכויות נפגעי עבירה, זכאי למסור לתביעה הצהרה בכתב על כל פגיעה ונזק שנגרמו לו בעקבות הפגיעה (נפשית, גופנית או ברכוש).

  • זכות זו קיימת בכל סוגי העבירות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • נפגע העבירה יערוך בכתב את הדברים שאותם ירצה להביא לידיעת בית המשפט, ויגיש אותם לגוף החוקר או לתובע בתיק המתנהל בעניינו.
  • התובע מחויב להגיש לבית המשפט את ההצהרה כחלק מהראיות בשלב הטיעונים לעונש.
  • בניגוד לתסקיר נפגע, ייתכן שהנפגע ייקרא להעיד על ההצהרה שנתן, ואף ייחקר בחקירה נגדית עליה.

חשוב לדעת

  • הצהרת נפגע אינה באה במקום תסקיר נפגע במקרים של עבירות מין או אלימות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה