הביטוח הלאומי מפעיל קבוצות שנועדו לתמוך בנפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם באמצעות סיוע נפשי, אישי וקבוצתי


המוסד לביטוח לאומי מפעיל קבוצות תמיכה לנפגעי פעולות איבה ולבני משפחותיהם.

  • הקבוצות נועדו לתמוך בנפגעים ובקרוביהם באמצעות סיוע נפשי, אישי וקבוצתי, בהתמודדות עם הפציעה, הטראומה והשכול.
  • קבוצות התמיכה מונחות על ידי אנשי מקצוע.

סוגי הקבוצות

קבוצות טיפול ותמיכה

  • קבוצות אלה נפגשות לאורך זמן ובמועדים קבועים.
  • הקבוצות מונחות על-ידי מנחים מקצועיים, והן מסייעות בין היתר בהתמודדות עם האובדן, הסתגלות לנכות ועוד.

קבוצות קצרות מועד וסדנאות

  • קבוצות אלה נפגשות כדי לדון בנושאים מוגדרים, ובמסגרתן ניתן ייעוץ מאיש מקצוע בתחום.

מפגשים קבוצתיים פתוחים

  • מפגשים רבי משתתפים, שמתקיימות בהם פעילויות רבגוניות, כגון הרצאות, הצגות, סרטים והפעלות שונות.
  • המפגשים מתקיימים פעם ב-3 חודשים.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה,
  • בני משפחה (הורים ובני זוג) של נפגעי פעולת איבה.
  • בני משפחה של חללי פעולת איבה: הורים שכולים, אלמנות ואלמנים (כולל ידועים בציבור), יתומים ואחים שכולים.

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים