חיילי מילואים שמוגשת נגדם תביעה אזרחית בקשר לאירוע שקרה במהלך שירותם עשויים לקבל סיוע משפטי ממשרד הביטחון
כמו כן, עובד שפוטר מעבודתו עקב שירות מילואים זכאי לקבל סיוע משפטי ממשרד הביטחון באמצעות עורכי דין פרטיים


חיילי מילואים שמוגשת נגדם תביעה אזרחית בקשר לאירוע שקרה במהלך שירותם הצבאי, עשויים להיות זכאים לקבלת סיוע משפטי ממשרד הביטחון.

מי זכאי?

  • חייל מילואים המעורב בתביעה אזרחית בקשר לאירוע שאירע במהלך שירות המילואים.

תהליך מימוש הזכות

  • חייל מילואים שמוגשת נגדו תביעה אזרחית בקשר לאירוע שאירע במהלך שירותו הצבאי, יכול לפנות אל מחלקת הנזקים והתביעות במשרד הביטחון.
  • לאחר שזכאותו של החייל תיבדק, ייתכן שהמדינה תעמוד במקומו בכל הנוגע לתביעה זו או שתעמיד לרשותו הגנה משפטית.
  • בשאלות ובירורים, ניתן לפנות למוקד המילואים של צה"ל

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים