משרד הביטחון מפעיל מערך סיוע משפטי לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם עקב שירות המילואים
הסיוע יינתן בהתאם להערכת סיכויי הצלחת ההליך המשפטי ובכפוף למגבלות תקציב
הסיוע ניתן בחינם, פרט לתשלום הוצאות כגון אגרות משפט (אלא אם כן ניתן פטור על-ידי בית המשפט)
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל

משרד הביטחון מפעיל מערך סיוע משפטי מיוחד לחיילי מילואים שפוטרו מעבודתם עקב שירות המילואים.

מי זכאי?

 • חיילי מילואים שפוטרו מעבודתם עקב שירות המילואים.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת פרט באגף כוח אדם בצה"ל (אכ"א) בתוך פרק זמן סביר ממועד הפיטורים, ולמלא טופס בקשה לסיוע משפטי לחייל מילואים.
 • את הטופס, בצירוף מסמכים רלוונטים יש לשלוח לכתובת הדוא״ל: .
 • בבקשה יש לכלול תיאור מפורט של המקרה ולצרף מסמכים רלוונטיים וראיות נוספות המאשרות את פרטי המקרה (כגון הסכם עבודה, או מכתב פיטורים).
 • אכ"א יעביר את המסמכים והפרטים הרלוונטיים של הבקשה לאישורם של היועץ המשפטי של משרד הביטחון והפרקליטות הצבאית.
 • האישור יינתן על-פי הערכת סיכויי הצלחת ההליך המשפטי.
 • התשובה לבקשה תימסר בהודעה בכתב מטעם אכ"א.
 • במקרה שהבקשה אושרה, יש לחתום על מסמך הכולל:
  • הצהרה שהפגיעה בזכויות נעשתה עקב שירות המילואים.
  • התחייבות לשלם את כל הוצאות עורך הדין במקרה שהפגיעה אינה עקב שירות המילואים.
  • ויתור על סודיות לצורך העברת דיווחים ומסמכים לצה"ל ולמשרד הביטחון על-ידי עורך-דין, בנוגע לאופן הסיוע.
  • הצהרה על הסרת אחריות מצה"ל וממשרד הביטחון בנוגע לאופן טיפולו של עורך הדין.
  • התחייבות לחשיפת מידע מסווג.
  • התחייבות לוויתור על שכר טרחת עורך-דין שייפסק, לטובת משרד הביטחון (שכר טרחה שהתקבל מעורך דין בעקבות פס"ד יועבר לזכות הכתובת התקציבית של סיוע לחיילי מילואים).
 • בחירת עורך הדין תיעשה על-ידי חייל המילואים, מתוך רשימה של עורכי דין (שאושרה לעניין זה על-ידי משרד הביטחון).
 • יש למסור את טופס ההפניה לעורך הדין (כולל שם עורך הדין) לאחר שמולא על-ידי אכ"א.
שימו לב
למידע נוסף ולבירור על הטיפול בבקשה לסיוע משפטי חינם ניתן לפנות למוקד המילואים בטלפון 1111 שלוחה 4.

סיוע בערעור על החלטת ועדת התעסוקה

 • החלטות ועדת התעסוקה ניתנות לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 20 יום ממועד מסירת ההחלטה לצדדים.
 • לסיוע משפטי בערעור על החלטת ועדת התעסוקה, יש צורך בקבלת אישור נוסף של היועץ המשפטי של משרד הביטחון ומפקדת הפרקליט הצבאי הראשי (פצמ"ר).
 • אכ"א יעביר ליועץ המשפטי של משרד הביטחון את המסמכים לצורך מתן האישור.
 • האישור יינתן על-פי הערכת סיכויי הצלחת ההליך המשפטי.
 • אם הוגש ערעור על-ידי המעסיק, תינתן זכאות לסיוע משפטי בהליך הערעור לאחר קבלת הפניה טכנית מאכ"א (ללא צורך בקבלת אישור נוסף כפי שצוין לעיל).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים