עובד שפוטר בשל שירות מילואים רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון
הוועדה רשאית לפסוק לעובד שפוטר פיצוי עד לגובה של 5 פעמים שכרו החודשי

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אין לפטר עובד מכל סיבה שהיא בתקופת היותו במילואים, אלא אם כן המעסיק קיבל היתר לפיטורים מוועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

 • אם שירות המילואים נמשך יותר מיומיים רצופים, החוק אוסר לפטר, ללא היתר מהוועדה, גם בתקופה של 30 ימים מתום שירות המילואים.
 • עובד שפוטר ללא היתר רשאי לתבוע את המעסיק בפני ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.
 • למידע נוסף, ראו איסור פיטורי עובד במהלך או בתום שירות מילואים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שפוטרו, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותם במילואים.
 • עובדים שפוטרו 30 ימים לאחר תום שירות מילואים שנמשך לפחות יומיים רצופים.
 • מעסיקים המעוניינים לקבל היתר מהוועדה לפיטוריו של עובד.

שלבי ההליך

 • עובדים שפוטרו בשל שירות מילואים יכולים להגיש תביעה באמצעות עורכי דין מטעם משרד הביטחון (השירות ניתן בחינם). למידע נוסף ראו סיוע משפטי לעובד שפוטר מעבודתו עקב שירות מילואים.
 • עובדים המעוניינים לפנות ישירות לוועדה (מבלי לקבל ייעוץ משפטי ממשרד הביטחון, או שבקשתם לסיוע לא התקבלה), יכולים להגיש תביעה לוועדת התעסוקה באמצעות פניה למרכז השירות הטלפוני של האגף והקרן לחיילים משוחררים בטלפון *5266. הפנייה תועבר למחוז באזור המגורים של הפונה.
 • המעסיק יגיב על התביעה באמצעות כתב הגנה ושני הצדדים יוזמנו לדיון הוכחות.
 • לאחר שכל צד יציג את טענותיו בדיון, הוועדה תקבע את החלטתה לגבי התביעה.
 • ועדת התעסוקה מוסמכת להחליט על הצעדים הבאים:
  • מתן צו המורה למעסיק לקבל או להחזיר את העובד לעבודה.
  • מתן צו המורה למעסיק לשלם לעובד פיצויים בסכום השווה ל-5 פעמים השכר שקיבל או שהיה זכאי לקבל עבור חודש העבודה הסמוך לפיטוריו, או בסכום השווה ל-5 פעמים השכר הממוצע במשק. הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים, לפסוק פיצויים בסכום אחר שתקבע.
  • מתן צו משולב - צו להעסקה וצו לפיצויים. סכום הפיצויים בצו משולב ייקבע רק בהתאם לנזק שנגרם לעובד בפועל עקב הפיטורים שלא כדין.

פניית מעסיקים לוועדה

ערעור

חשוב לדעת

גורמים מסייעים