הקדמה:

תלמידים עם צרכים מיוחדים המקבלים תמיכה של סייעת במסגרת תכנית השילוב, יכולים לקבל מימון לסייעת במסע לפולין
 • בהתאם להנחייה שהוציא שר החינוך, יינתן מימון לסייעות מלוות לתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל ומשתתפים במסע לפולין.

מי זכאי?

 • תלמיד עם צרכים מיוחדים המשולב במערכת החינוך הרגילה ועונה על התנאים הבאים:
  • במסגרת תכנית השילוב ניתנת לו תמיכה של סייעת במהלך שנת הלימודים.
  • הוא יכול ומעוניין להשתתף במסע לפולין.

תהליך מימוש הזכות

 • מנהל ביה"ס ישלח, עד חודש לפני היציאה למסע, טופס בקשה למימון הסייעת המלווה לאגף לחינוך מיוחד, לצורך אישור בוועדת חריגים.
 • במקרים שבהם השתלבות התלמיד במסע כרוכה בהיערכות מיוחדת נוספת, יש לציין זאת בטופס הבקשה.
 • לגבי משלחות היוצאות בתחילת שנה"ל תשע"ד – ניתן לפנות באופן מיידי לסיוע האגף לחינוך מיוחד.
 • ניתן לפנות בשאלות אל:
  • ד"ר עינת קפון - מרכזת משלחות חינוך מיוחד לפולין, בטלפון: 052-2274897
  • מימי פלצ'י - מפקחת ארצית באגף לחינוך מיוחד, במייל: miriampa@education.gov.il

חשוב לדעת

 • ישנה חשיבות ליציאתה של הסייעת האישית הקבועה של התלמיד, המהווה דמות משמעותית עבורו.
 • במקרה שהסייעת הקבועה אינה יכולה לצאת, הרשות המקומית תבחר מלווה אחר/ת, בתיאום עם הנהלת בית הספר, ההורים והתלמיד.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות