הליך הוצאת דרכון או תעודת זהות ביומטריים מחייב מתן טביעות אצבע, אך לא את שמירתן במאגר
כל תושב/ת ישראל או אזרח/ית ישראל זכאים לבקש כי טביעות האצבע שלהם לא יישמרו במאגר הביומטרי הממשלתי
סירוב לשמירת טביעות אצבע במאגר הביומטרי אינו משפיע על תוקפה של תעודת הזהות או הדרכון
למידע רשמי ראו הוצאת דרכון וכן הוצאת תעודת זהות ביומטרית אתר רשות האוכלוסין וההגירה


שימו לב
בעקבות מלחמת חרבות ברזל, החל מיום 08.11.2023 ועד 07.11.2024:
תאריך תפוגה
תאריך תפוגה: 07.11.2024

הוצאת דרכון או תעודת זהות ביומטריים מחייבת מתן טביעות אצבע, אך אינה מחייבת את שמירתן במאגר הביומטרי הממשלתי. בשל כך, זכותו של כל אדם לסרב לשמירת טביעות אצבעותיו במאגר זה.

 • כל מי שטביעות האצבע שלהם נשמרו במאגר הביומטרי, רשאים לבקש למחוק אותן מהמאגר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לסרב לשמירת טביעות האצבע ניתנת באופן אוטומטי בלשכות הרישום והאוכלוסין של משרד הפנים בעת הוצאת הדרכון או תעודת הזהות.
 • בלשכה יבוצע צילום תווי פנים של המבקשים ודוגמת טביעות אצבע של שתי האצבעות המורות שלהם.
 • שמירת תמונת הפנים במאגר הממשלתי היא חובה, אך שמירת טביעות האצבע אינה בגדר חובה.
 • הסירוב לשמור את תמונות טביעות האצבע במאגר הביומטרי אינו משפיע על תוקף התעודה או הדרכון. תוקף התעודה או הדרכון יהיה ל-10 שנים, בין אם ניתנה הסכמה לשמירת טביעות האצבע במאגר ובין אם לא ניתנה הסכמה כזו.

בקשה למחיקת טביעות האצבע מהמאגר

 • מי שבעת הנפקת תעודת הזהות או הדרכון לא סירבו לשמירת טביעות האצבע במאגר הביומטרי אך כעת מעוניינים למחוק אותן מהמאגר, רשאים לבקש למחוק אותן.
 • לשם כך עליהם לקבוע תור לאחת מלשכות רשות ההגירה והאוכלוסין באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה או בטלפון *3450 , ולהגיע עם תעודת הזהות או הדרכון הנוכחיים.
 • יש למלא ולהגיש בלשכה טופס בקשה למחיקת טביעות אצבע שהוכללו במאגר הביומטרי.
 • קטינים (מי שגילם מתחת ל-18) או אנשים שמונה להם אפוטרופוס רשאים לבקש בעצמם את המחיקה על גבי טופס בקשה מתאים (לא נדרשת חתימה נוספת של נציג מטעמם).
  • הורים של קטינים ואפוטרופסים רשאים אף הם לבקש את המחיקה עבור הקטינים או האדם שמונו לו כאפוטרופוס, אם ימלאו ויחתומו על טופס זה.
 • על מגישי הבקשה להחזיר את תעודת הזהות/הדרכון שברשותם, כדי שיבוטלו.
 • יש להגיש בקשה חדשה לתעודת זהות או לדרכון ביומטרי, שתוקפם יהיה ל-10 שנים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים