הקדמה:

זכותו של כל אזרח ישראלי או תושב ישראל, שטביעות האצבע שלו לא יישמרו במאגר הביומטרי הממשלתי
הליך הוצאת דרכון או תעודת זהות ביומטריים מחייב מתן טביעות אצבע - אך לא את שמירתן במאגר
תושב המסכים לשמירת טביעת האצבעות במאגר יקבל דרכון עם תוקף עד 10 שנים, ומי שלא מסכים - ל-5 שנים
למידע נוסף ראו הוצאת דרכון וכן הוצאת תעודת זהות ביומטרית באתר השירותים הממשלתי


הוצאת דרכון או תעודת זהות ביומטריים מחייבת מתן טביעות אצבע - אך אינה מחייבת את שמירתן במאגר הביומטרי הממשלתי. בשל כך, זכותו של כל אדם לסרב לשמירת טביעות אצבעותיו במאגר זה.

 • כל מי שטביעות האצבע שלו נשמרו במאגר הביומטרי, רשאי לבקש למחוק אותן מהמאגר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לסרב לשמירת טביעות האצבע ניתנת באופן אוטומטי בלשכות הרישום והאוכלוסין של משרד הפנים בעת הוצאת הדרכון או תעודת הזהות.
 • בלשכה יבוצע צילום תווי פנים של המבקש ודוגמת טביעות אצבע של שתי האצבעות המורות שלו.
 • שמירת תמונת הפנים במאגר הממשלתי היא חובה, אך שמירת טביעות האצבע אינה בגדר חובה.
 • תושב המסכים לשמירת טביעת האצבעות במאגר יקבל דרכון עם תוקף עד 10 שנים, ומי שלא מסכים - ל-5 שנים.

בקשה למחיקת טביעות האצבע מהמאגר

 • אדם שבעת הנפקדת תעודת הזהות או הדרכון לא סירב לשמירת טביעות האצבע במאגר הביומטרי אך כעת מעוניין למחוק אותן מהמאגר, רשאי לבקש למחוק אותן.
 • יש לחתום על טופס בקשה למחיקת טביעות אצבע שהוכללו במאגר הביומטרי.
 • קטין (מי שגילו מתחת ל-18) או אדם שמונה לו אפוטרופוס רשאי לבקש בעצמו את המחיקה.
  • לשם כך עליו למלא ולחתום על טופס בקשה מתאים (לא נדרשת חתימה נוספת של נציג מטעמו).
  • הורה של קטין או אפוטרופוס רשאי אף הוא לבקש את המחיקה עבור הקטין או האדם שהאפוטרופוס מונה לו, אם ימלא ויחתום על טופס בקשה מתאים.
 • על מגיש הבקשה להחזיר את תעודת הזהות או את הדרכון שברשותו, על-מנת שיבוטלו.
 • יש להגיש בקשה חדשה לתעודת זהות ביומטרית או לדרכון ביומטרי, שתוקפם יהיה ל-5 שנים.

חשוב לדעת

 • מלבד התוקף המקוצר של הדרכון או תעודת הזהות שניתנו למי שאינו מסכים לשמירת טביעות אצבעותיו - לא אמור להיות הבדל בשירות שניתן למי שמסרב לשמירת הטביעות במאגר הממשלתי.

הרחבות ופרסומים