ספירת ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים או התפטרות היא לפי ימים קלנדריים ולא ימי עבודה
ספירת ימי ההודעה המוקדמת כוללת את ימי סוף השבוע

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה
שם התיק:ד"מ 15729-12-19
תאריך:21.12.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • העובדת עבדה כחודשיים אצל המעסיק, עד להתפטרותה.
 • על פי הדין, העובדת הייתה צריכה לתת למעסיק יומיים הודעה מוקדמת לפני התפטרות.
 • העובדת הודיעה ביום חמישי כי תסיים את עבודתה ביום ראשון ולא תתייצב ביום שני להנחיית סדנה שנקבעה לה אצל לקוחה של המעסיק.
 • לאחר סיום יחסי העבודה, העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק לפיצוי בגין הפרת זכויות שונות בעבודה, והמעסיק הגיש תביעה כנגדה בה תבע פיצוי כספי בגין הכנסה שהפסיד עקב ביטול הסדנה והרעת היחסים עם הלקוח הגדול ביותר שלו.
 • בית הדין דן בין היתר בשאלה האם ימי ההודעה המוקדמת שחלו במהלך סוף השבוע נחשבים כימי הודעה מוקדמת, למרות שלא ניתן די זמן למעסיק להתארגן לצורך הצבת עובדת אחרת אצל הלקוחה.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • על פי הדין, זכותו של עובד לעזוב את מקום עבודתו ובלבד שהעובד ייתן הודעה מוקדמת מראש.
 • במקרה זה הצדדים לא הסכימו על תקופה ארוכה מזו שקבועה בחוק ועל כן על העובדת היה לתת למעסיק הודעה מוקדמת של יומיים בלבד.
 • ספירת ימי ההודעה המוקדמת היא לפי ימים קלנדריים ולא ימי עבודה וכוללת גם את ימי סוף השבוע, ועל כן עמדה העובדת בחובתה על פי החוק.
 • אין ספק שהועבדת גרמה למעסיק ל"פנצ'ר" בשל עזיבתה שכן נתנה הודעה מוקדמת בסופ"ש, דבר שדרש מהמעסיק להתארגן בתוך יום אחד בלבד למצוא לה מחליף או מחליפה להעברת הסדנה אצל הלקוחה.
 • יחד עם זאת נוכח העובדה שהעובדת מלאה את חובתה על פי החוק ונתנה 2 ימי הודעה מוקדמת כדין, אין מקום לפסיקת פיצוי מעבר למתן הודעה מוקדמת על פי החוק.
 • כמו כן המעסיק לא הוכיח שנגרם לו נזק בגלל היעדרותה של העובדת ובוודאי לא הוכיח את גובהה הנזק.
 • לאור כל האמור לעיל, התביעה של המעסיק כנגד העובדת נדחתה.

משמעות

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר"נבו".