עובדים שהתפטרו זכאים בדרך כלל לדמי אבטלה רק 90 ימים אחרי שהפסיקו לעבוד (בהתאם לשאר תנאי הזכאות)
עם זאת, מי שהתפטרו בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות עשויים להיות זכאים מהחודש שבו נרשמו לראשונה בלשכת התעסוקה

עובדים שהתפטרו בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות ועונים על תנאי הזכאות לדמי אבטלה זכאים לדמי אבטלה החל ב-1 בחודש שבו נרשמו לראשונה כדורשי עבודה בלשכת התעסוקה (במקום 90 ימים מהיום שבו הפסיקו לעבוד בשאר מקרי ההתפטרות).

מי זכאי?

עובדים שהתפטרו בעקבות שינויים או הרעה בתנאים

עובדת לאחר לידה

 • עובדת לאחר לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, אם התפטרה באחת מהנסיבות הבאות:
  • היא נדרשה לעבוד שעות עבודה ארוכות, ללא אפשרות לקצר את שעות עבודתה (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא נדרשה לעבוד-במשמרות או במשרה מפוצלת (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא גרה במרחק 40 ק"מ או יותר ממקום העבודה, או שאין תחבורה ציבורית סדירה למקום עבודתה.
   • המרחקים מחושבים לפי המרחק שבין היישובים בהתאם למרחקי הדרך שמפרסמת מחלקת המדידות הממשלתית.
   • לחישוב מרחקים בין יישובים ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.
  • המעסיק אינו יכול להחזיר את העובדת לתפקידה הקודם, או שחלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתה בהשוואה לתנאים שבהם עבדה לפני הלידה.
  • מצב בריאותי שלה או של בן משפחתה (בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח/ות).
שימו לב
 • חוק פיצויי פיטורים אמנם קובע כי כל התפטרות לאחר לידה לצורך טיפול בילד נחשבת כפיטורים, אך על-פי כללי ביטוח אבטלה, אם ההתפטרות לא נעשתה באחת מהנסיבות שצוינו, תשלום דמי האבטלה יחל רק לאחר 90 יום מהמועד שבו נרשמים לראשונה ללשכת התעסוקה.
 • לא ניתן לקבל דמי אבטלה במקביל לדמי לידה. לכן התקופה שישולמו בה דמי אבטלה תחל רק לאחר שתסתיים התקופה שמשולמים עבורה דמי הלידה לעובדת, ובהתאם לרישום הראשוני ללשכת התעסוקה.

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי

עובדים שפרשו לגמלאות

 • במקרים הבאים עובדים שפרשו לגמלאות לפני גיל 67 יהיו זכאים לדמי אבטלה מהיום הראשון להתייצבותם בשירות התעסוקה:
  • הם פרשו מהעבודה ביוזמת המעסיק או במסגרת עידוד פרישה.
  • הם פרשו מיוזמתם בגלל שינויים או הרעה בתנאים (כפי שמפורט למעלה לגבי עובדים שהתפטרו).
 • בשאר המקרים, מי שפרשו לגמלאות מיוזמתם לפני גיל 67 נחשבים כמתפטרים ויהיו זכאים לדמי אבטלה כעבור 90 ימים.

עובדים שהיו זכאים לדמי אבטלה ועבדו עד 6 חודשים בעבודה חדשה

 • מי שהיו זכאים לדמי אבטלה בסיום עבודתם ולא מימשו את הזכאות כי עבדו אחר כך בעבודת ביניים חדשה (עד 6 חודשים), יהיו זכאים לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום גם אם יתפטרו מעבודתם החדשה.
 • כלומר, אם הם צברו את תקופת האכשרה הנדרשת כאשר סיימו את עבודתם הקודמת, הם יהיו זכאים בתנאי שהתפטרו מעבודתם החדשה לאחר שעבדו בה לא יותר מ-6 חודשים.

התפטרות מעבודה שנייה

 • מי שעבדו בשתי עבודות בהיקף משרה דומה, פוטרו או התפטרו בנסיבות מוצדקות מעבודה אחת והמשיכו לעבוד בעבודה השנייה עד 3 חודשים לפני שהתפטרו ממנה, התפטרותם מהעבודה השנייה תיחשב להתפטרות בנסיבות שמזכות בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.

תהליך מימוש הזכות

 • לפרטים על ההליך שנדרש לקבלת דמי אבטלה ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
 • עובדים שהתפטרו/פרשו בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות צריכים להציג מסמכים שמוכיחים כי ההתפטרות נעשתה בנסיבות אלה, כדי שיוכלו לקבל את דמי האבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים