הקדמה:

ככלל, עובד שהתפטר יהיה זכאי לדמי אבטלה רק 90 יום לאחר מועד הפסקת העבודה
עם זאת, מי שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות עשוי להיות זכאי דמי אבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובד שהתפטר מרצונו בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות ועונה על שאר תנאי הזכאות לדמי אבטלה, יתחיל לקבל את דמי האבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה (במקום 90 יום ממועד הפסקת העבודה כאשר ההתפטרות נעשתה בנסיבות שלא הוגדרו כמוצדקות).

מי זכאי?

עובדת לאחר לידה

  • עובדת לאחר לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, אם התפטרה באחת מהנסיבות הבאות:
    • היא נדרשה לעבוד שעות עבודה ארוכות, ללא אפשרות לקצר את שעות עבודתה (מותנה באישור מהמעסיק).
    • היא נדרשה לעבוד במשרה מפוצלת, גם אם יום אחד בשבוע (מותנה באישור מהמעסיק).
    • היא גרה במרחק 40 ק"מ או יותר ממקום העבודה, או שהיא גרה במרחק קצר מ- 40 ק"מ, אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרות הטיפול לגיל הרך.
  • אמנם על-פי חוק פיצויי פיטורים כל התפטרות לאחר לידה לצורך טיפול בילד נחשבת כפיטורים, אך על-פי כללי ביטוח אבטלה, אם ההתפטרות לא נעשתה באחת מהנסיבות שצוינו, תשלום דמי האבטלה יחל רק לאחר 90 יום ממועד הפסקת העבודה.

חייל משוחרר ומסיים שירות לאומי-אזרחי

תהליך מימוש הזכות

  • לפרטים על ההליך הנדרש לצורך קבלת דמי אבטלה, ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
  • עובד שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות צריך להציג את המסמכים המוכיחים שהתפטרותו נעשתה בנסיבות אלה, על-מנת שיוכל לקבל את דמי האבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים