הקדמה:

ככלל, עובד שהתפטר יהיה זכאי לדמי אבטלה רק 90 יום לאחר שנרשם בשירות התעסוקה
עם זאת, מי שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות עשוי להיות זכאי דמי אבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה

עובד שהתפטר מרצונו בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות ועונה על שאר תנאי הזכאות לדמי אבטלה, יתחיל לקבל את דמי האבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה (במקום 90 יום מהמועד שנרשם בשירות התעסוקה כאשר ההתפטרות נעשתה בנסיבות שלא הוגדרו כמוצדקות).

מי זכאי?

עובדים שהתפטרו עקב שינוי נסיבות

עובדת לאחר לידה

 • עובדת לאחר לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, אם התפטרה באחת מהנסיבות הבאות:
  • היא נדרשה לעבוד שעות עבודה ארוכות, ללא אפשרות לקצר את שעות עבודתה (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא נדרשה לעבוד-במשמרות או במשרה מפוצלת (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא גרה במרחק 40 ק"מ או יותר ממקום העבודה, או שאין תחבורה ציבורית סדירה למקום עבודתה.
   • המרחקים מחושבים לפי המרחק שבין היישובים בהתאם למרחקי הדרך שמפרסמת מחלקת המדידות הממשלתית.
   • לחישוב מרחקים בין יישובים ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי.
  • המעסיק אינו יכול להחזיר את העובדת לתפקידה הקודם, או שחלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתה בהשוואה לתנאים שבהם עבדה לפני הלידה.
  • מצב בריאותי שלה או של בן משפחתה (בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח/ות).
שימו לב
 • חוק פיצויי פיטורים אמנם קובע כי כל התפטרות לאחר לידה לצורך טיפול בילד נחשבת כפיטורים, אך על-פי כללי ביטוח אבטלה, אם ההתפטרות לא נעשתה באחת מהנסיבות שצוינו, תשלום דמי האבטלה יחל רק לאחר 90 יום מהמועד שבו נרשמים לראשונה ללשכת התעסוקה.
 • לא ניתן לקבל דמי אבטלה במקביל לדמי לידה. לכן התקופה שישולמו בה דמי אבטלה תחל רק לאחר שתסתיים התקופה שמשולמים עבורה דמי הלידה לעובדת, ובהתאם לרישום הראשוני ללשכת התעסוקה.

חייל משוחרר ומסיים שירות לאומי-אזרחי

עובד שהיה זכאי לדמי אבטלה ועבד עד 6 חודשים בעבודה חדשה

 • מי שהיו זכאים לדמי אבטלה בסיום עבודתם ולא מימשו את הזכאות כי עבדו אחר כך בעבודת ביניים חדשה (עד 6 חודשים), יהיו זכאים לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום גם אם יתפטרו מעבודתם החדשה.
 • כלומר, אם הם צברו את תקופת האכשרה הנדרשת כאשר סיימו את עבודתם הקודמת, הם יהיו זכאים בתנאי שהתפטרו מעבודתם החדשה לאחר שעבדו בה לא יותר מ-6 חודשים.

התפטרות מעבודה שנייה

 • מי שעבדו בשתי עבודות בהיקף משרה דומה, פוטרו או התפטרו בנסיבות מוצדקות מעבודה אחת והמשיכו לעבוד בעבודה השנייה עד 3 חודשים לפני שהתפטרו ממנה, התפטרותם מהעבודה השנייה תיחשב להתפטרות בנסיבות המזכות בדמי אבטלה ללא תקופת המתנה.

תהליך מימוש הזכות

 • לפרטים על ההליך הנדרש לצורך קבלת דמי אבטלה, ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
 • עובד שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות צריך להציג את המסמכים המוכיחים שהתפטרותו נעשתה בנסיבות אלה, כדי שיוכל לקבל את דמי האבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים