הקדמה:

ככלל, עובד שהתפטר יהיה זכאי לדמי אבטלה רק 90 יום לאחר שנרשם בשירות התעסוקה
עם זאת, מי שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות עשוי להיות זכאי דמי אבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובד שהתפטר מרצונו בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות ועונה על שאר תנאי הזכאות לדמי אבטלה, יתחיל לקבל את דמי האבטלה ב-1 בחודש שבו נרשם לראשונה כדורש עבודה (במקום 90 יום מהמועד שנרשם בשירות התעסוקה כאשר ההתפטרות נעשתה בנסיבות שלא הוגדרו כמוצדקות).

מי זכאי?

עובדים שהתפטרו עקב שינוי נסיבות

עובדת לאחר לידה

 • עובדת לאחר לידה תהיה זכאית לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום, אם התפטרה באחת מהנסיבות הבאות:
  • היא נדרשה לעבוד שעות עבודה ארוכות, ללא אפשרות לקצר את שעות עבודתה (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא נדרשה לעבוד במשרה מפוצלת, גם אם יום אחד בשבוע (יש להציג אישור על כך מהמעסיק).
  • היא גרה במרחק 40 ק"מ או יותר ממקום העבודה, או שהיא גרה במרחק קצר מ-40 ק"מ, אבל משך הנסיעה או הסדרי התחבורה אינם מתאימים לשעות הפעילות המקובלות של מסגרות הטיפול לגיל הרך.
  • המעסיק אינו יכול להחזיר את העובדת לתפקידה הקודם, או שחלה הרעה מוחשית בתנאי עבודתה בהשוואה לתנאים שבהם עבדה לפני הלידה.
  • מצב בריאותי שלה או של בן משפחתה (בן זוג, הורה, ילד, נכד, אח/ות).
שימו לב
 • חוק פיצויי פיטורים אמנם קובע כי כל התפטרות לאחר לידה לצורך טיפול בילד נחשבת כפיטורים, אך על-פי כללי ביטוח אבטלה, אם ההתפטרות לא נעשתה באחת מהנסיבות שצוינו, תשלום דמי האבטלה יחל רק לאחר 90 יום מהמועד שבו נרשמים לראשונה ללשכת התעסוקה.
 • לא ניתן לקבל דמי אבטלה במקביל לדמי לידה. לכן התקופה שישולמו בה דמי אבטלה תחל רק לאחר שתסתיים התקופה שמשולמים עבורה דמי הלידה לעובדת, ובהתאם לרישום הראשוני ללשכת התעסוקה.

חייל משוחרר ומסיים שירות לאומי-אזרחי

עובד שהיה זכאי לדמי אבטלה ועבד עד 6 חודשים בעבודה חדשה

 • מי שהיה זכאי לדמי אבטלה בסיום עבודתו ולא מימש את הזכאות כי עבד אחר כך בעבודת ביניים חדשה (עד 6 חודשים), יהיה זכאי לדמי אבטלה ללא המתנה של 90 יום גם אם יתפטר מעבודתו החדשה.
  • כלומר, עובד שצבר את תקופת האכשרה הנדרשת כאשר סיים את עבודתו הקודמת, יהיה זכאי בתנאי שהתפטר מעבודתו החדשה לאחר שעבד בה לא יותר מ-6 חודשים.

תהליך מימוש הזכות

 • לפרטים על ההליך הנדרש לצורך קבלת דמי אבטלה, ראו הגשת תביעה לדמי אבטלה.
 • עובד שהתפטר בנסיבות שהוגדרו כמוצדקות צריך להציג את המסמכים המוכיחים שהתפטרותו נעשתה בנסיבות אלה, על-מנת שיוכל לקבל את דמי האבטלה ללא תקופת המתנה של 90 יום.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים