הודעה מוקדמת לפיטורים או התפטרות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מעסיקים המעוניינים לפטר עובדים ועובדים המעוניינים להתפטר, מחויבים לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב
מעסיק אינו רשאי לחזור בו מהודעת הפיטורים, ועובד אינו רשאי לחזור בו מהודעת ההתפטרות, אלא בהסכמה של שניהם, או אם הדבר נעשה ב"עידנא דריתחא" (שעת כעס)
המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא
אסור למעסיק לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה ובתנאי שלפחות 14 ימים מתקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה

מעסיקים המעוניינים לפטר עובד, ועובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, מחויבים לתת הודעה מוקדמת בכתב.


מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים והמעסיקים.

תהליך מימוש הזכות

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים