בית הדין לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת פיצויים בסך 25,000 ש"ח בשל כך שעבדה במהלך תקופת שמירת ההיריון וחופשת הלידה, וזאת על אף שהעובדת ביקשה לעבוד מיוזמתה
אסור למעסיק לאפשר לעובדים לבצע עבודה במהלך חופשת לידה, גם אם הם מעוניינים לעבוד מרצונם ועל אף שלא הופעל עליהם לחץ לעשות כן
עובדת שנתבקשה לבצע את עבודתה במהלך חופשת הלידה זכאית לפיצויים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
שם התיק:סעש (ת"א) 2720-07-20‏
תאריך:15.08.2022
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

  • לאחר סיום יחסי העבודה הגישה העובדת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה כנגד המעסיקה וטענה ,בין היתר, שהיא נדרשה לבצע משימות במסגרת העבודה במהלך תקופת שמירת היריון ובתקופת חופשת לידה.
  • המעסיקה טענה שהיא לא דרשה מהעובדת לעבוד בתקופות אלה, אלא העובדת היא זו שביקשה להיות מעורבת בנושאים הקשורים לעבודתה.

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

  • בית הדין קבע שהעובדת אכן עבדה במהלך תקופת שמירת ההיריון ותקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה), וזאת בניגוד לאמור בסעיף 8 לחוק עבודת נשים, האוסר על מעסיק להעסיק עובדים במהלך חופשת הלידה.
  • האיסור להעסיק עובדים במהלך חופשת הלידה הוא מוחלט, והמעסיקה נושאת באחריות גם אם העובדת היא זו שביקשה לעבוד, וגם אם אם המעסיקה לא לחצה על העובדת לעבוד בתקופה זו.
  • לאור האמור לעיל חייב בית הדין לעבודה את המעסיקה לשלם לעובדת פיצויים בסך 25,000 ש"ח.

משמעות

  • אסור להעסיק עובדים במהלך חופשת לידה, גם אם הם מעוניינים בכך.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״.