עובדים שעתיים או יומיים זכאים לדמי חגים רק לאחר שהשלימו שלושה חודשי עבודה אצל המעסיק
עובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים הנקובים בצו ההרחבה, זכאי לתשלום דמי חגים בגין החג האמור
עובדים יומיים או שעתיים אינם זכאים לדמי חגים עבור חג שחל ביום שישי או בשבת, שבהם לא היו עובדים ממילא, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שחל עליהם
במקומות שבהם נהוג לעבוד ביום שישי זכאים עובדים שעתיים או יומיים לדמי חגים שחלים ביום שישי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע (ארצי) 21920-02-13‏
תאריך:01.06.2015
קישור:לקריאת פסק הדין
 • מספר עובדים שעבדו במשמרות בשכר שעתי, הגישו תביעה נגד המעסיק, בטענה שלא קיבלו את מלוא זכויותיהם הסוציאליות, ובין היתר טענו שלא שולמו להם דמי חגים עבור חלק מהחגים בתקופת עבודתם.
 • המעסיק לא חלק על זכאותם של העובדים לדמי חגים אך טען כי העובדים קיבלו את מלוא דמי החגים, שלהם היו זכאים.
 • בית הדין האזורי לעבודה קבע כי יש לשלם לעובדים דמי חגים, וחישב אותם באופן הבא: מספר שנות העבודה מוכפלות ב-9 ימי חג שלהם זכאי עובד בשנת עבודה, לפי צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 9.1.1995, המסדיר, בין היתר, את הזכאות לדמי חגים. מהתוצאה הופחתו ימי חג שחלו בשבת וכן ימי חג ששולם בעדם לעובדים.
 • המעסיק ערער לבית הדין הארצי לעבודה.

החלטת בית הדין הארצי לעבודה

 • בית הדין הארצי קיבל את הערעור והפחית את גובה דמי החגים שהמעסיק נדרש לשלם.
 • בבדיקת רשימת החגים שחלו במהלך תקופת עבודתם של העובדים הסתבר כי חלק מהחגים חלו בשבת וחלק בימי שישי, ועבורם לא שולמו דמי חגים.
 • צו ההרחבה המסדיר, בין היתר, את הזכאות לדמי חגים נועד להשוות את מצב העובדים היומיים לעובדים החודשיים, שאינם מפסידים שכר כאשר הם נעדרים מיום עבודה בשל חג שחל בו.
 • כדי להשיג תוצאה זו קובע צו ההרחבה את חובת תשלום דמי החג לעובדים שאינם עובדים חודשיים.
 • הרציונל העומד מאחורי תשלום דמי חגים הוא שהעובדים יזכו במנוחה בימי החגים מבלי ששכרם יגרע כתוצאה מכך. לאור הרציונאל האמור נקבע כי עובד שאינו עובד חודשי אינו זכאי לימי חג החלים בשבת, שכן ממילא אותו עובד אינו עובד ביום שבת. בהתאמה, עובד יומי שעובד בקביעות בימים א'-ה', אינו זכאי לדמי חג בעד יום חג שחל ביום שישי.
 • את צו ההרחבה יש לפרש כקובע זכאות לכך שעובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים הנקובים בצו ההרחבה, זכאי לתשלום דמי חגים בגין החג האמור.
 • מכיוון שבמקרה זה חלק מהחגים חלו ביום שישי, על המעסיק לא חלה חובה לשלם עבורם דמי חגים (בניגוד לעמדת בית הדין האזורי לעבודה).
 • כמו כן עבור אחד העובדים קבע בית הדין כי חלק מהחגים חלו לפני שהעובד השלים שלושה חודשי עבודה, ועל כן הוא לא היה זכאי לדמי חגים בתקופה זו.

משמעות

 • עובדים יומיים או שעתיים אינם זכאים לדמי חגים עבור חג שחל ביום שישי או בשבת, שבהם לא היו עובדים ממילא, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי שחל עליהם.
  • עובדים יומיים או שעתיים העובדים בימים א-ה בלבד אינם זכאים לדמי חגים עבור חג שחל ביום שישי או בשבת, שבהם לא היו אמורים לעבוד ממילא.
  • עובדים יומיים או שעתיים שהיו אמורים לעבוד ביום שישי ונעדרו מעבודתם בשל חג שחל באותו יום שישי, זכאים לדמי חגים עבור יום חג זה.
  • עובדים יומיים או שעתיים שהיו אמורים לעבוד ביום שבת ונעדרו מעבודתם בשל חג שחל באותו יום שבת, זכאים לדמי חגים עבור יום חג זה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.