עובד לא יכול לקבוע על דעת עצמו תקופת הודעה מוקדמת לפני התפטרות ארוכה מתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק
עובד ומעסיק רשאים להגיע להסכמה לפיה תקופת ההודעה המוקדמת הנדרשת מהצדדים במקרה של פיטורים או התפטרות, תהיה ארוכה יותר מזו מהקבועה בחוק
אם הצדדים קבעו הודעה מוקדמת ארוכה יותר מזו הקבועה בחוק, רשאי העובד לנצל אותה במלואה והמעסיק מחויב להעסיקו במשך כל תקופת ההודעה המוקדמת או לשלם לו חלף הודעה מוקדמת

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בחיפה
שם התיק:סע (חי') 9828-10-09‏ ‏
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • עובדת עבדה אצל מעסיקה כשנה.
 • ביום 27.07.2009 שלחה העובדת למעסיקה מכתב התפטרות לפיו בשל תנאי העבודה היא החליטה להתפטר, והיא מבקשת להפסיק את העבודה בתוך 3 חודשים. זאת למרות שעל פי החוק היה עליה לתת הודעה מוקדמת להתפטרות של חודש אחד בלבד, ובין הצדדים לא הוסכם על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבועה בחוק.
 • המעסיקה לא טרחה להשיב לעובדת על בקשתה להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ל-3 חודשים.
 • ב-01.09.2009, עם סיום משמרתה של העובדת, היא התבקשה לעזוב את העבודה באותו יום, ללא הודעה מוקדמת.
 • העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיקה, לתשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת ולחלופין טענה שהמעסיקה פיטרה אותה והיא זכאית לתשלום פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת לפיטורים.
 • הצדדים היו חלוקים בשאלה האם העובדת התפטרה או פוטרה, והאם תקופת ההודעה המוקדמת עמדה על 3 חודשים.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

 • העובדת התפטרה ולא פוטרה.
  • הליך הפיטורים או ההתפטרות מתגבש לפי הנסיבות שגרמו לסיום יחסי העובד-מעביד והמניע שפעל הלכה למעשה והביא את יחסי הצדדים לכלל סיום.
  • העובדת הגישה ביום 27.07.2009 מכתב התפטרות למעסיקה. החל ממועד זה היא בחזקת "מתפטרת", ואולם ניתוק יחסי עובד-מעביד, נדחה על לגמר תקופת ההודעה המוקדמת.
  • בית הדין קבע שהעובדת התפטרה ולא פוטרה ולכן דחה את טענתה החלופית לפיצויי פיטורים.
 • תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק
  • על-פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות העובדת היתה חייבת למסור לפני התפטרותה הודעה מוקדמת של חודש ימים בלבד.
  • אין לעובדת זכות מוקנית להתפטר מעבודתה ולדרוש מהמעסיקה להישאר בעבודה לתקופה שעולה על תקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק.
  • יחד עם זאת, העובד והמעסיק יכולים להסכים ביניהם, במישור החוזי שמעבר להוראות החוק, על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבועה בחוק.
  • מעיון בהסכם העבודה עולה שהעובדת והמעסיקה לא הסכימו ביניהן על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבע בחוק.
  • כמו כן, קבע בית הדין כי גם במועד מאוחר יותר לא הוסכם בין הצדדים על משך הודעה מוקדמת ארוך יותר מזה שחל עליהם על-פי החוק.
  • לפיכך על העובדת היה לתת הודעה מוקדמת של חודש אחד לפני סיום העסקתה, והמעסיקה יכלה להפסיק את עבודתה כעבור חודש ממתן ההודעה (כלומר ב-27.08.2009) - מבלי שתצטרך להמשיך ולהעסיק אותה חודשיים נוספים או לשלם לה חלף הודעה מוקדמת.
 • העובדת זכאית לפיצוי בגין חוסר תום לב של המעסיקה.
  • המעסיקה לא טרחה להגיב על בקשת העובדת להארכת תקופת ההודעה המוקדמת, הותירה את התובעת בערפל, כל עוד הדבר "התאים לה" וברגע שמצאה פתרון הולם להחלפת התובעת, הורתה לה לסיים את עבודתה באותו יום, ללא כל הודעה מוקדמת.
  • עקב התנהלותה של המעסיקה, העובדת מצאה את עצמה מחוץ למעגל העבודה, ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי שניתנה לה שהות לחפש מקום עבודה אחר בטרם סיום עבודתה.
  • במעשה זה הפרה המעסיקה את חובת תום הלב החלה על צדדים ביחסי עבודה. הפרת חובה זו מהווה הפרת חוזה העבודה שבין הצדדים ומצדיקה את פיצוי העובדת בגין הנזק שנגרם לה כתוצאה מההפרה.
 • המעסיקה גרמה לעובדת נזק בניגוד לתכליתו של חוק הודעה מוקדמת, ועל כן הדרך לתיקון הנזק היא לפצות את העובדת בשווי חלף הודעה מוקדמת שהיתה זכאית לקבל בנסיבות העניין על פי הוראות החוק, כלומר בפיצויי בשווי שכר עבודה של חודש.

משמעות

 • עובד לא יכול לקבוע על דעת עצמו תקופת הודעה מוקדמת לפני התפטרות, הארוכה מתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק.
 • במקרה כזה, המעסיק חייב להעסיק את העובד רק בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, או לשלם לו תמורת הודעה מוקדמת עבור תקופה זו.
 • עובד ומעסיק רשאים להסכים על תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו הקבועה בחוק, ובמקרה כזה חייב המעסיק לכבד את תקופת ההודעה הארוכה שהסכימו עליה הצדדים ולהעסיק את העובד במשך כל תקופת ההודעה המקודמת המוסכמת או לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת עבור תקופה זו.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.