עובד שסיים את עבודתו (מכל סיבה) ולא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, יכול לפדות בכסף את הימים שלא ניצל בשנת העבודה האחרונה וב-3 השנים שקדמו לה
יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד בשנת עבודתו האחרונה וב-3 השנים שקדמו לה, ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידי העובד כחופשה בתקופה זו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עע 42510-06-15‏
תאריך:03.05.2017
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

  • העובד הועסק כנהג משאית במשך כ-7 שנים עד לפיטוריו עקב הודאתו במעשי גניבה של סולר.
  • העובד הגיש תביעה לבית הדין האזורי לתשלום זכויות שונות, ובין היתר תשלום פדיון חופשה.
  • בית הדין האזורי לעבודה קבע כי סך כל ימי החופשה הבלתי מנוצלים של העובד בגין כל תקופת עבודתו הוא 55 ימי עבודה. מאחר ומכסת החופשה בשלוש שנות העבודה האחרונות ושנת העבודה השוטפת עולה על 55 ימים, נפסק כי העובד זכאי לפדיון חופשה בגין 55 ימי עבודה.

פסק הדין

  • בית הדין הארצי לעבודה פסק כי לצורך חישוב הזכאות לפדיון חופשה יש לקחת בחשבון את שנת העבודה האחרונה ואת 3 השנים שקדמו לה.
  • יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד בשנת עבודתו האחרונה וב-3 השנים שקדמו לה, ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על-ידו כחופשה בתקופה זו.
  • במקרה זה עמדו לזכות העובד 67 ימי חופשה בגין שנת עבודתו האחרונה ו-3 השנים שקדמו לה, בהתאם לצו ההרחבה בענף ההובלה. מתוכם ניצל העובד 37 ימי חופשה, כך שהעובד זכאי לפדיון חופשה בגין 30 ימי חופשה לא מנוצלים.
  • שכרו היומי של העובד עמד על 364 ₪, ועל כן זכאי העובד לפדיון חופשה בסך 10,920 ₪.

משמעות

  • לצורך חישוב הזכאות לפדיון חופשה של עובד שסיים את עבודתו אצל המעסיק יש לחשב את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכותו בשנת עבודתו האחרונה וב-3 השנים שקדמו לה, ולהפחית מהם את מספר הימים שנוצלו על ידו כחופשה בתקופה זו.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.