עובד ששכרו הופחת ולמרות זאת המשיך לעבוד באותו מקום עבודה מבלי להתלונן על השינוי, ייחשב כמי שהסכים להפחתה בשכר
עובד שהתפטר עקב הפחתה בשכר אינו זכאי לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה אם בהתנהגותו הסכים להפחתה בשכר

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:ס"ע 330077-06-11
תאריך:22.04.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • התובע עבד כסוכן מכירות אצל הנתבעת, מיום 15.06.2009 ועד להתפטרותו ביום 01.06.2011.
 • בהסכם העבודה ההתחלתי נקבע כי התובע יקבל שכר בסיס ועמלות קבועות, וכי לאחר חצי שנה יתקיים דיון לגבי עדכון התנאים.
 • באוגוסט 2010 שונה מנגנון התגמול של התובע: העמלות הקבועות הוחלפו בעמלה קבועה ועמלות נוספות שחושבו כשיעור מהמכירות ומהגבייה.
 • כתוצאה משינוי מבנה השכר ירד שכרו ברוטו של התובע.
 • לטענת התובע, הוא אינו חתום על המסמך, ומדובר בשינוי חד צדדי בתנאי עבודתו.
 • ביום 01.06.2011 התפטר התובע מעבודתו, ותבע פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בהתאם לסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, בטענה שהשינוי החד צדדי בתנאי עבודתו מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה. בנוסף תבע התובע הפרשי שכר ותמורת הודעה מוקדמת.
 • המעסיקה טענה כי התובע הסכים לשינוי במבנה השכר המתואר במסמך זה.

פסק הדין

 • בית הדין קבע שמנגנון התגמול שנקבע בתחילת עבודתו של התובע היה אכן זמני. העמלה הקבועה ששולמה לתובע היתה חריגה מלכתחילה והיא נקבעה כדי לאפשר לתובע להכיר את מוצריה של החברה ולהשתלב במכירות.
 • מאחר וממועד השינוי במבנה השכר ועד התפטרותו של התובע חלפו כעשרה חודשים, קבע בית הדין שהתובע בהתנהגותו נתן את הסכמתו לשינוי מבנה השכר.
 • בנסיבות אלה, כאשר התובע המשיך לעבוד אצל המעסיקה, השאלה אם חתם בפועל על המסמך שהעלה על הכתב את השינוי במבנה השכר הופכת לשולית, שכן התובע בהתנהגותו נתן את הסכמתו לשינוי זה.
 • לא הוכח שהתובע התלונן על השינוי בשכרו ולא נמצאה הוכחה לכך שהתובע מסר למעסיקה מכתבים בהם הלין על השינוי בשכר.
 • מאחר והתובע הסכים בהתנהגותו לשינוי בתנאי השכר, אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים. כמו כן הוא אינו זכאי להפרשי השכר הנובעים בין השכר שנקבע בחוזה הראשוני ובין השכר ששולם לו החל מחודש אוגוסט 2010.
 • בית הדין דחה את תביעתו לתשלום פיצויי פיטורים והפרשי שכר.

משמעות פסק הדין

 • עובד ששכרו הופחת ולמרות זאת המשיך לעבוד באותו מקום עבודה מבלי להתלונן על השינוי, ייחשב כמי שהסכים להפחתה בשכר.
 • עובד שהתפטר עקב הפחתה בשכר אינו זכאי לפיצויי פיטורים עקב הרעת תנאים אם בהתנהגותו הסכים להפחתה בשכר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.

חשוב לדעת

 • בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בשנת 2012, נקבע כי כדי שעובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים עקב הרעת תנאים, עליהם להתפטר בסמוך למועד ההרעה בתנאים או בסמוך להתרחשות הנסיבות שהופכות את המשך העבודה לבלתי אפשרית. עם זאת נקבע כי במקרים של תנאי העסקה פוגעניים יש להעניק פיצויי פיטורים גם לעובדים שהשתהו במתן הודעת הפיטורים, במיוחד אם מדובר בעובדים מוחלשים המשתכרים שכר מינימום ומתקשים למצוא מקום עבודה חלופי, ובשל כך נאלצים להמשיך לעבוד חרף התנאים הקשים. לקריאת פסק הדין.