הקדמה:

ככלל, ניתן לראות בהתפטרות עובד עקב חילופי מעסיקים כ"נסיבות מיוחדות" המזכות את העובד בפיצויי פיטורים
אם למרות חילופי המעסיקים לא חל כל שינוי מהותי בזכויותיו ובאופן העסקתו של העובד, אזי לא יראו בחילופי המעסיקים נסיבות מיוחדות, המזכות את העובד שהתפטר בפיצויי פיטורים
בכל מקרה עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק בתנאי שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות שנה

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה בירושלים
מס' תיק:
עדמ (ארצי) 18/06
תאריך:
31.12.2007

רקע עובדתי

 • עובדת הועסקה כמוכרת בחברת "דנדינו מרכז טכסטיל לאופנה בע"מ" משנת 2001.
 • בסוף חודש ינואר 2004 הודיעה החברה על חילופי מעסיקים והחלפת שם החברה מ"דנדינו מרכז טכסטיל לאופנה בע"מ" ל"אן דן דינו בע"מ".
 • הבעלים הרשומים של החברה החדשה היו גם הבעלים של החברה הקודמת, והמנהלים של העובדת.
 • לעובדת נמסר כי היא תמשיך בעבודתה במסגרת החברה החדשה וכל זכויותיה בגין ותק שצברה אצל החברה הראשונה תישמרנה.
 • בחודש מרץ 2004 הודיעה העובדת לחברה המקורית שבה הועסקה על התפטרותה בשל חילופי המעסיקים, והחברה קיבלה את התפטרותה.
 • כעבור מספר ימים הודיעה החברה לעובדת כי לאחר דיון חדש הוחלט לא להעביר את הבעלות לחברה החדשה ולפיכך החברה חזרה בה מהסכמתה להודעת ההתפטרות של העובדת, והודיעה לה כי היא מועסקת על ידה ומתבקשת להגיע לעבודה.
 • למרות זאת החליטה העובדת שלא למשוך את מכתב ההתפטרות, והגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, בטענה שהיא התפטרה מעבודתה עקב חילופי מעסיקים, ושהיא זכאית לפיצויי פיטורים.
 • בית הדין האזורי קיבל את התביעה וחייב את החברה לשלם לעובדת פיצויי פיטורים.
 • החברה הגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי "התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים".
 • ככלל, ניתן לראות התפטרות עקב חילופי מעסיקים כ"נסיבות" המזכות בפיצויי פיטורים, אולם לכלל זה יש חריג שעליו נמנים אותם המקרים שבהם אין לראות בחילופי המעסיקים משום '"נסיבות אחרות'" מעין אלו.
 • במקרה הספציפי הזה שגרת עבודתה של העובדת לא נפגעה כתוצאה מחילופי המעסיקים, מנהלי החברה הראשונה היו גם מנהליה של החברה החדשה, אליה הועברו עסקיה, ובנוסף לא חל שום שינוי בתנאי ההעסקה של העובדת.
 • בנסיבות המקרה הספציפיות, גם אם חל שינוי טכני ב"אישיות המשפטית" של המעסיק, ופעילותה של החברה אכן עברה לחברה אחרת, אין בכך כדי להוות "נסיבות מיוחדות" אשר מזכות עובד שהתפטר בגינן בפיצויי פיטורים.
 • לאור האמור לעיל, פסק בית הדין הארצי לעבודה שהעובדת אינה זכאית לפיצויי פיטורים, וערעורה של החברה באשר לחיובה בתשלום פיצויי הפיטורים התקבל.

משמעות פסק הדין

 • ככלל רואים בחילופי מעסיקים כ"נסיבות מיוחדות", כאמור בסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, המזכות עובד שהתפטר בגין נסיבות אלה, בפיצויי פיטורים.
 • יחד עם זאת, לא כל שינוי עקב חילופי מעסיקים מהווה "נסיבות" שבגינן יהיה העובד זכאי לפיצויים כאמור.
 • אם לא חל כל שינוי מהותי בזכויותיו ובאופן העסקתו של העובד אצל המעסיק החדש, אזי לא יראו בחילופי המעסיקים נסיבות מיוחדות, המזכות את העובד שהתפטר בפיצויי פיטורים, והעובד לא יהיה זכאי לפיצויים.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים