עובדי ניקיון ותחזוקה המועסקים אצל חברה שהפסיקה לספק שירותי ניקיון או תחזוקה למקום העבודה שבו הוצבו העובדים, זכאים לפיצויי פיטורים, בכל מקרה שבו הם אינם ממשיכים להיות מועסקים על-ידי החברה שסיפקה את השירותים
העובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם אם הודיעו לחברה המעסיקה על רצונם לסיים את העסקתם אצלה וגם אם החליטו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת חברה מעסיקה אחרת
העובדים זכאים לפיצויים בתנאי שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל אותה חברה שסיפקה את השירותים או באותו מקום עבודה
למידע נוסף ראו סעיף 33 לצו הרחבה בענף הניקיון וסעיף 9א' לחוק פיצויי פיטורים


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה שמועסקים במקום עבודה מסוים והשלימו שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו קבלן (חברת שירותים) או באותו מקום עבודה, והקבלן המספק את שירותי הניקיון/התחזוקה באותו מקום עבודה התחלף, יהיו זכאים לפיצויי פיטורים, אלא אם קבלן השירותים שהעסיק אותם הציע להם מקום עבודה חלופי והם הסכימו לקבל את ההצעה.

 • במקרה של חילופי קבלנים באותו מקום עבודה יכולים עובדי הניקיון לבחור בכל אחת משתי האפשרויות הבאות:
  • להודיע לקבלן השירותים שהעסיק אותם על רצונם להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
  • להודיע לקבלן השירותים שהעסיק אותם על רצונם להפסיק את עבודתם מבלי להמשיך לעבוד אצל הקבלן החדש.
 • בשני המקרים הללו הם יהיו זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן הראשון, אם השלימו שנת עבודה אחת לפחות.
 • העובדים זכאים לפיצויי פיטורים גם אם הקבלן שהעסיק אותם הציע להם מקום עבודה חלופי והם סירבו להצעתו, וגם אם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש.
 • אם הקבלן שהעסיק את העובדים מציע להם מקום עבודה חלופי, העובדים אינם חייבים לקבל את ההצעה, ולמרות סירובם הם יהיו זכאים לקבל ממנו פיצויי פיטורים (בתנאי שהשלימו שנת עבודה אחת).
 • אם העובדים בחרו להמשיך לעבוד אצל הקבלן הראשון במקום עבודה אחר, הם לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בעת המעבר או בעת חילופי קבלני השירות במקום העבודה.
טיפ
מכיוון שהמעסיק חייב להפריש במהלך תקופת העסקה לפחות חלק מפיצוי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני (בחלק מהמקרים הוא מחויב להפריש באופן שוטף את כל הפיצויים), הרי שהעובד יהיה זכאי רק לתשלום החלק היחסי שלא הופרש במהלך תקופת העסקה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד להודיע לקבלן שהעסיק אותו על רצונו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש, או על רצונו להפסיק את העסקתו כליל.
 • אם העובד הודיע לקבלן שהעסיק אותו כי הוא אינו מעוניין להמשיך לעבוד אצלו או אצל הקבלן החדש, יראו את העובד כמפוטר, והוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים ולשאר הזכויות הנובעות מהפיטורים, כולל הזכות לדמי אבטלה (אם הוא צבר את הוותק הנדרש).
 • אם העובד בחר להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש, הוא זכאי לקבל מהקבלן המקורי פיצויי פיטורים, וכן את כל התשלומים והזכויות הסוציאליות עבור כל תקופת העסקתו אצלו. למידע נוסף ראו סיום יחסי עבודה.
 • על המעסיק לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים ולדאוג לשחרור כספי הפיצויים שהופרשו לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני.
 • במידה שחלק מפיצויי הפיטורים הופרשו לביטוח הפנסיוני וחלק לא, על המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי שלא הופרש. למידע על אופן חישוב הפיצויים במקרה כזה ראו חישוב פיצויי פיטורים.
 • למידע על אופן התשלום ואופן שחרור הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני ראו:
 • במקרה שהמעסיק מפר את חובתו, ניתן לתבוע בבית הדין לעבודה פיצויי פיטורים ואף פיצויים על הלנת פיצויי פיטורים.

חשוב לדעת

 • זכויות הוותק של עובדי ניקיון ותחזוקה שבחרו להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה תחת הקבלן החדש, נשמרות. זכויות התלויות בוותק ואשר מוענקות להם מהקבלן החדש יחושבו על פי הוותק הכולל של העובדים מאז תחילת עבודתם אצל הקבלן הראשון.
דוגמה
 • עובד הועסק במשך 3 שנים אצל קבלן א'.
 • בתום 3 שנים התחלפו הקבלנים באות מקום עבודה, והעובד המשיך לעבוד באותו מקום תחת קבלן ב'.
 • עם תחילת עבודתו אצל קבלן ב', ייחשב העובד כבעל וותק של 3 שנים, וכמי שמתחיל את שנת העבודה הרביעית, למרות שבפועל זו שנתו הראשונה אצל קבלן ב', ולכן יהיה זכאי, בין היתר לזכויות הבאות:
  • תוספת ותק הניתנת לעובדי ניקיון רק מהשנה השנייה.
  • 9 ימי הבראה, כפי שזכאים עובדים בשנה השלישית או הרביעית לעבודתם (ולא ל-7 ימים שלהם זכאים עובדים בשנה הראשונה).
 • בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת לפיטורים, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו:עובדים זכאים להודעה מוקדמת בעת חילופי מעסיקים, גם אם הם ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה.
 • ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים