עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, ובתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות שנה
לשם כך, על העובד להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאותי לקוי, בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים על כך

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סע (ת"א) 4918-10
תאריך:12.06.2016
קישור:פסק הדין בנבו

רקע עובדתי

 • התובע הועסק כרופא שיניים במרפאת שיניים (הנתבעת).
 • לטענת הרופא, הוא התפטר מעבודתו בחודש דצמבר 2007 בגין מחלה נפשית, לאחר ששהה בחופשת מחלה עקב אשפוזו, ועל כן הוא זכאי לפיצויי פיטורים, כאמור בסעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים.
 • לטענת המעסיקה, התובע חזר לעבודה בסוף חודש דצמבר 2007 והפסיק את עבודתו רק בחודש מרץ 2008. לטענתה, מצבו הרפואי של הרופא לא חייב את התפטרותו והעובדה שהוא חזר לעבודתו למספר חודשים מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
 • לחלופין, טוענת המעסיקה כי יש לשלול מהרופא את פיצויי הפיטורים, היות שפעל בחוסר תום לב כשהסתיר ממנה את עניין מחלתו ולא נתן למרפאה הודעה מוקדמת טרם הפסקת עבודתו.

פסיקת בית בדין האזורי לעבודה

 • סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד שהתפטר מעבודתו עקב מצב בריאותי לקוי לזכות בפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 • עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" מחמת מצב בריאותו צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי, בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים על כך.
 • אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי ימנע מהעובד להמשיך את עבודתו, ודי בכך שמצב זה ישמש רקע להחלטת העובד לפרוש מעבודתו.
 • הרופא (העובד) סבל ממחלה נפשית, נעדר מהעבודה עקב אשפוזו וחזר לעבודה לתקופה קצרה בין חודש דצמבר 2007 לחודש מרץ 2008, עת הפסיק את עבודתו.
 • הוכח כי העובד סבל ממחלה נפשית לפני מועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, וכי המוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותו ובאי כושרו לעבוד. מסיבה זו, העובדה שהרופא ניסה לשוב לעבודה למשך מספר חודשים (ניסיון שלא צלח) לא מנתקת את הקשר בין המחלה לבין זכאותו לפיצויי פיטורים.
 • עובד המבקש לקבל פיצויי פיטורים בשל פרישתו מהעבודה מסיבות רפואיות צריך לתת למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות כדי לאפשר למעסיק לנסות לסלק מכשולים בתנאי העבודה, העשויים למנוע את ההתפטרות. עם זאת, במקרה זה אין לראות באי-מתן ההודעה המוקדמת עילה המצדיקה שלילת פיצויי פיטורים, שכן העובד הוכיח בצורה משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.
 • יחסי עובד ומעביד מחייבים התנהלות בתום לב, אמון הדדי, גילוי ונאמנות. יחד עם זאת, העובדה שהעובד הסתיר מהמרפאה את מחלתו כי חשב שהמחלה דעכה ואינה עתידה "לפרוץ" שנית, אין בה כדי להצדיק את שלילת הזכאות לתשלום פיצויי פיטורים.
 • לאור כל זאת חייב בית הדין את המעסיקה לשלם לעובד פיצויי פיטורים וכן דמי חופשה ודמי הבראה.

משמעות

 • עובד שהתפטר מעבודתו עקב מחלה נפשית זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר, בתנאי שעבד אצל המעסיק לפחות שנה.
 • עובד המתפטר מחמת מצב בריאותי צריך להראות תחושה סובייקטיבית של מצב בריאות לקוי בנוסף לקיומם של ממצאים רפואיים לכך, כדי לזכות בפיצויי הפיטורים על פי סעיף 6 לחוק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

מקורות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".