בית הדין פסק פיצויים בסך 35,000 ₪ בשל הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לעובד חולה קרוהן אשר מעסיקתו סרבה לשלם לו החזר נסיעות ברכב הפרטי, למרות שאינו יכול להשתמש בהסעה המאורגנת עקב מחלתו
מעסיק מחויב להתאים את מקום העבודה ותנאי העבודה לאדם עם מוגבלות לפי צרכיו המיוחדים, אלא אם ביצוע ההתאמה פוגע במהות התפקיד או מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר
על מעסיק שמספק שירותי הסעה למקום העבודה לשלם לעובד שאינו יכול להשתמש בהסעה המאורגנת בשל מחלת הקרוהן החזרי נסיעה ברכב הפרטי, שכן מדובר בהתאמה סבירה לבעל מוגבלות

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה ירושלים
שם התיק:סע"ש 10806-03-19
תאריך:29.09.2021
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • עובד שעבד במפעל דפוס אובחן כחולה במחלת קרוהן, מחלת מעי דלקתית כרונית אשר בעקבותיה אושפז ונעדר ממקום עבודתו ימים רבים.
 • בעקבות העברת המפעל מירושלים לבית שמש, סיפקה המעסיקה לעובדים שירותי הסעה לעבודה וחזרה, מירושלים לבית שמש.
 • העובד פנה למעסיקה בבקשה לאישור חריג למימון הוצאות הנסיעה ברכבו הפרטי, שכן עקב מחלתו הוא היה זקוק בתכיפות לחדר נוחיות.
 • המעסיקה דחתה את הבקשה, והבהירה לעובד שהוא יוכל לבקש מנהג ההסעה לעצור בכל רגע נתון ובכל מקום, בהתאם לצרכיו.
 • בעקבות סירוב המעסיקה לבקשת העובד, הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים.
 • העובד הגיש כנגד המעסיקה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ותבע, בין היתר, פיצוי בשל הפלייה והפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עקב סירובה של המעסיקה לבצע במקום העבודה את ההתאמות הנדרשות בשל צרכיו המיוחדים, וזאת מבלי לתת נימוק.

פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה

 • מעסיק מחויב להתאים את מקום העבודה ותנאי העבודה לאדם עם מוגבלות לפי צרכיו המיוחדים, אלא אם ביצוע ההתאמה פוגע במהות התפקיד או מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר.
 • בית הדין קיבל את התביעה וקבע כי בקשתו של העובד להתאמה שעניינה תשלום הוצאות נסיעה ברכב פרטי בשל מוגבלותו לנסוע בהסעה מאורגנת עקב מחלת הקרוהן, היא בקשת התאמה סבירה, אשר יש לה הצדקה רפואית מובהקת, ואינה מטילה על המעסיקה נטל בלתי סביר.
 • המעסיקה לא שקלה את בקשת העובד ברצינות הנדרשת, ובמקום למצוא פתרון הולם או התאמה חלופית אחרת, הוצע לעובד לבקש מנהג ההסעה המאורגנת לעצור כשהוא צריך - חלופה אשר אינה עולה בקנה אחד עם שמירת על זכויות חוקתיות, כבוד האדם ופרטיותו של העובד, וזאת בניגוד לתכלית חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
 • אי ביצוע התאמה הנדרשת בעניין זה, שהייתה התאמה סבירה והולמת את מצבו הרפואי של העובד, מהווה הפלייה אסורה.
 • לאור האמור לעיל, פסק בית הדין שהמעסיקה תשלם לעובד סך של 35,000 ₪ בגין הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובגין עוגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מכך.

משמעות

 • כשיש עובד שמחלתו מגבילה את יכולתו לנסוע בהסעה מאורגנת שמספק המעסיק, על המעסיק לבצע התאמה בתנאי העבודה של העובד כדי לאפשר לו להגיע לעבודה.
 • מימון הוצאות נסיעה לעובד ברכב הפרטי עשוי להיות התאמה סבירה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.