מעסיק מחויב להתאים את מקום העבודה ותנאי העבודה לאדם עם מוגבלות לפי צרכיו המיוחדים, כדי לאפשר לו למלא את תפקידו כעובד ללא מוגבלות
ההתאמות כוללות התאמה פיזית של מקום העבודה או הציוד, התאמה של נהלי העבודה והקפדה על חניה נגישה, הן לעובד והן למועמד לעבודה שמגיע לראיון או למבחני מיון
המעסיק אינו חייב לבצע את ההתאמה אם ביצוע ההתאמה פוגע במהות התפקיד או מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר
המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


על המעסיק חלה חובה להתאים את מקום העבודה ותנאי העבודה לאדם עם מוגבלות, לפי צרכיו המיוחדים, כדי לאפשר לו למלא את תפקידו כעובד ללא מוגבלות.

 • החובה להתאים את מקום העבודה לאנשים עם מוגבלות היא חלק מאיסור על אפליית אנשים עם מוגבלות בעבודה ומהחובה לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות במקום העבודה.
 • העובד חייב לבקש את ההתאמות הדרושות לו ולנמק את בקשתו, ועל המעסיק חלק החובה לספק את ההתאמות הנדרשות בהתאם לבקשה, אלא אם ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר בנסיבות העניין.
 • על המעסיק לנקוט הן את ההתאמות הנחוצות בשל המוגבלות של העובד והן את ההתאמות הנובעות מדרישות התפקיד.

על מי חלה החובה

 • כל מי שמעסיק, או מתעתד להעסיק, אדם עם מוגבלות.

מהי התאמה?

 • התאמה היא התוספת, השינוי, האביזר או האמצעי הנדרשים עבור עובד עם מוגבלות כדי שיוכל לתפקד באופן יום-יומי במקום העבודה,כמו שאר העובדים.
 • על המעסיק לבצע את ההתאמות לא רק לאחר שהעובד התקבל לעבודה, אלא גם בכל שלבי תהליך הקבלה לעבודה, ולבצע התאמה של הבחינות וראיון העבודה בהתאם למוגבלותו של המועמד/ת לעבודה.

התאמות פיזיות

 • הנגשה פיזית של מקום העבודה.
דוגמה
התקנת מעלית או מעלון לעובד המתנייד בכיסא גלגלים, הרחבת דלת הכניסה למקום העבודה כדי לאפשר מעבר של כסא גלגלים, התקנת בית שימוש נגיש או כבש (רמפה).
 • התאמה של עמדת העבודה האישית באמצעות התאמת הציוד, או רכישת אמצעי עזר.
דוגמה
רכישת מסך מחשב גדול עבור עובד כבד ראייה, המקל עליו לקרוא מהמחשב
דוגמה
תרגום לשפת הסימנים או תמלול לעובד עם לקות שמיעה.

שינוי בנהלי העבודה

 • התאמה של דרישות התפקיד או שעות העבודה, וכן התאמות הקשורות בהכשרה ובהדרכה של העובד.
דוגמה
במקרה שעובד אינו יכול לעבוד שעות עבודה רבות ברצף בשל מוגבלותו, ניתן לאפשר לו לצאת למספר הפסקות במקום העבודה, לחלק את שעות העבודה, או לעבוד מביתו.

חניה נגישה

 • המעסיק יקצה מקום חניה לכל עובד עם מוגבלות בעל תג חניה לנכה, אם במקום העבודה קיימים לפחות 3 מקומות חניה המיועדים לעובדים.

החזר הוצאה לנסיעות ברכב פרטי

 • עובד עשוי להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה ברכבו הפרטי אם מוגבלותו מונעת ממנו להשתמש בשירות ההסעות של מקום העבודה. לקריאת פסק דין בנושא.

מתי מעסיק לא נדרש לבצע התאמות?

 • מעסיק אינו חייב לבצע התאמות במקרים הבאים:
  • כאשר ההתאמות פוגעות במהות התפקיד.
  • כאשר ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר בנסיבות העניין. בהחלטה אם ביצוע ההתאמות מטיל על המעסיק נטל בלתי סביר, יש להתחשב בגורמים כגון:
   • עלות ההתאמה וטיבה
   • גודל העסק ומבנה העסק
   • היקף הפעילות של העסק
   • מספר העובדים בעסק והרכב כוח האדם
   • קיומם של מקורות מימון חיצוניים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה.

סיוע למעסיקים בהתאמות לעובדים עם מוגבלות

הפרת החובה לבצע התאמות במקום העבודה

 • נגד מעסיק המפר את חובתו לבצע התאמות לאנשים עם מוגבלויות ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. בית הדין רשאי לפסוק פיצויים כנגד המעסיק בשיעור שייראה לו, גם אם לא נגרם נזק כלשהו כתוצאה מההפרה, וכן רשאי בית הדין לתת צו מניעה או צו עשה (למשל צו המורה להעסיק עובדים או לבצע התאמות), אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
 • ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על הפרת החובה הייצוג ההולםלבצע התאמות לאנשים עם מוגבלויות. הנציבות מוסמכת לנקוט בשם המתלונן בהליכים הבאים:

חשוב לדעת

 • מי שמעסיק לפחות 25 עובדים חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו, בין היתר, באמצעות ביצוע התאמות. למידע נוסף ראו ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה.
 • מעסיק שאינו מבצע התאמות לצורך ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב העובדים, מבצע עבירה פלילית, וגם ניתן להגיש נגדו תביעה אזרחית. בית הדין לעבודה עשוי להטיל על המעסיק תשלום פיצויים גם אם לא נגרם לעובד כל נזק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים